FC Twente-historie naar Hector

doesgoorEen deel van het FC Twentemuseum verhuist vanaf begin september naar het terrein van sv Hector. Het is het startsein van de ‘wijkvoorziening ’t Doesgoor’ waarin de groen-witten diverse projecten zullen ontplooien. Naast attributen, filmmateriaal en foto’s komen er in een mobiel museum van de regionale voetbaltrots ook oud-spelers die hun ervaringen op vijf maandagmiddagen komen delen met de Goorse senioren. Die kunnen zich opgeven via de website van Hector. Naast het ouderenproject begint kinderopvang Triangel met Buitenschoolse opvang op ’t Doesgoor.

Deze zogenoemde Sport-BSO, die op 1 oktober van start gaat, wordt, als deze is aangesteld onder meermbegeleid door een van de buurtsportcoaches. Vanuit Triangel is de Goorse Monique Beltman aangesteld als locatiemanager. Hector ontplooit zich steeds meer op sociaal maatschappelijk gebied en wil de accomodatie ook op doordeweekse dagen optimaal benutten.