Gemeente in cassatie tegen uitspraak Hof

De gemeente Hof van Twente gaat in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. Die bepaalde vorige maand dat de gemeente na het debacle van de raad in 2009 mogelijk een miljoenen schadevergoeding moet betalen aan de projectontwikkelaars van het bungalowpark, onder wie Gorenaar Guus Brandriet. Na het inwinnen van juridisch advies heeft de gemeente besloten om in cassatie te gaan. De Hoge Raad gaat nu bekijken of het gerechtshof op de juiste manier op de feiten heeft toegepast en of er aan alle vormvoorschriften is voldaan die de wet oplegt. De Hoge Raad beoordeelt de feiten van de zaak dus niet opnieuw. De gemeente hoopt dat de schadeclaim wordt kwijtgescholden, zodat deze niet op het bordje van de burgers terechtkomt.

herikerberg