Hector krijgt clusterfunctie

borddoesgoor

SV Hector krijgt de kans de ambitieuze plannen voor clustering van diverse maatschappelijke activiteiten voort te zetten op sportpark ‘t Doesgoor. De gemeenteraad van Hof van Twente heeft een motie daartoe unaniem aangenomen. De raad volgt daarmee ook wethouder van Zwanenburg die van meet af aan al enthousiast was over de plannen voor een nieuwe multifunctionele voorziening in de Goorse wijk de Whee. De leden van de diverse raadsfracties waren enkele weken op bezoek bij Hector om de mogelijkheden te bekijken en vinden dat de ontwikkelingen bij Hector als voorbeeld moeten voor accommodaties elders in de gemeente. De initiatiefnemers van het project zijn naast Hector de Ouderenvereniging Goor, Kinderopvang Triangel, Carint Reggeland en korfbalvereniging Phenix dat de intentie heeft uitgesproken om te verkassen naar ’t Doesgoor.