Uitleg CDA over veranderingen 2014

2014 brengt ook politiek veranderingen met zich mee. Het takenpakket van de gemeente Hof van Twente zal ook veranderen. Onder meer op het gebied van jeugdzorg, de overheveling van de AWBZ en de omvorming van de Participatiewet. Om uit te leggen wat de consequenties zijn voor de burgers houdt het CDA een informatiebijeenkomst onder de noemer de Kanteling. Op 20 januari zullen de christendemocraten bij De Bebsel tekst en uitleg geven met de betrokken partijen. De avond begint om 19.30 uur.