Meer geld in Schoolfeestfonds

De stichting Goors School en Volksfeest heeft een bedrag van € 35.000 beschikbaar gesteld voor de diverse aanvragen die zijn gedaan voor een bijdrage uit het Schoolfeestfonds. Dat is meer dan in het afgelopen jaar toen zo’n 32.000 euro beschikbaar was. Er zijn in totaal veertig verzoeken gedaan door Goorse verenigingen en instellingen en die worden in de komende periode door een speciale commissie bekeken. Over twee maanden wordt duidelijk wie er in aanmerking komt en voor welk bedrag.Het fonds is opgericht om een bijdrage te leveren aan bijzondere uitgaven of investeringen. Vorig jaar werden 28 aanvragen gehonoreerd.

Schoolfeestfonds