Schoolfeestfonds keert 34.250 euro uit

th SchoolfeestfondsHet Schoolfeestfonds keert dit jaar €34.250,65 uit aan verenigingen, instellingen en clubs. Van de veertig aanvragen die bij het Schoolfeestbestuur zijn binnen gekomen zijn er in totaal 28 gehonoreerd. Het bestuur van de Stichting Goors School- en Volksfeest had voor 2014 €35.000 beschikbaar gesteld voor het Schoolfeestfonds. Samen met het geld uit voorgaande jaren zat er ruim €58.000 in het fonds, waarvan elk jaar maximaal twee/derde deel terugvloeit naar de Goorse bevolking. Voor 2014 betekent dit, dat maximaal €39.000 aan bijdragen toegekend mag worden. Twaalf aanvragen zijn om uiteenlopende redenen afgewezen. Bij het Schoolfeestfonds kunnen verenigingen en instellingen een verzoek indienen voor een financiële bijdrage voor een activiteit of investering. Klik op ‘Lees Meer’ voor een overzicht van de toegekende aanvragen.

 

Vereniging / instelling / club

Doel

bijdragen

 

 

 

Stichting Kindvriendelijk Goor

Palmpasen en Foekepotten

 €    1.000,00

Goorse Oranjevereniging

Koningsdag

 €    3.000,00

Speeltuinver. Kindvriendelijk Goor

Educatieve waterspeelplek

 €    2.000,00

V.v. Twenthe Goor

Professionele vaatwasser

 €    1.000,00

Stichting Voor en Door Goor

Gereedschap ca. stadslandbouw

 €    1.000,00

Handbalvereniging Dynamiek

Jeugdkamp (50-jarig bestaan)

 €       500,00

Vereniging Mirrewinterhoorn MDG

Midwinterhoorn opleiding jeugd

 €       350,00

Stichting V.E.C. De Reggehof

20-jarig bestaan

 €    1.000,00

Goorsche Biertent Rellie

65-jarig bestaan (jubelkrant)

 €       650,65

Zang – en Oratoriumver. Onze Stem

Kleding

 €    1.000,00

Stichting Big Band Festival Goor

Muzikaal en cultureel evenement

 €    2.000,00

Apollo

Taptoe drumfanfare (95-jarig bestaan)

 €    2.500,00

S.v. Hector

Geluidsinstallatie

 €    2.000,00

Tennisvereniging De Mossendam

Opknappen van de kantine

 €    1.500,00

Goorse IJsclub

Stofzuiger en pomp

 €    1.000,00

Jeugdcircus Caroly

Vervanging poort circus

 €    2.000,00

Stichting Buurtwerk Tuindorp

Koelkasten

 €       850,00

Buurtvereniging Elsenerbroek

Toneelverlichting

 €       250,00

Buurtvereniging Kerspel-Goor

AED apparaat met behuizing

 €    1.000,00

SWO Hof van Twente

Zondagmiddagcafé senioren

 €       500,00

Hofstreek Omroep

Mobiele studio

 €    2.500,00

GPKV

Kleindierententoonstelling

 €       900,00

Stichting Kunstuitleen Hof van Twente

Verbetering administratief systeem

 €    1.000,00

Belangenbehartiging Alg.Begraafpl.

Herdenking Alg.Begraafplaatsen

 €       150,00

Brei & Go Goor

Breimateriaal

 €       100,00

De Trekpleister

Biljarttoernooi kampioenschap Goor

 €       500,00

GFC

Inbraakalarm/Beveiligingsinstallatie

 €    2.000,00

STEVIG

Renovatie tribune sporthal

 €    2.000,00

 

Totaal

 

€   34.250,65