Positief slado door minder besteding

geldDe jaarrekening van  de gemeente Hof van Twente laat in het afgelopen jaar een positief saldo zien van bijna twee en half miljoen euro. Dat er ondanks de crisis em bezuinigingen wordt overgehouden ligt volgens de veranwoordelijken in het feit dat sommige begrote budgetten niet zijn ingezet. Dat gebeurt alsnog in het komende jaar. Ook heeft de gemeente meer geld gekregen van het Rijk voor onder meer uitkeringen terwijl daarvoor minder werd uitgekeerd. Door de meevaller kan er uiteindelijk zo’n 1,3 miljoen naar de algemene reserves. De eerste periode van 2014 laat een minder rooskleurig beeld zien. Door wijzigingen in het gemeentefonds en de bijna zeven ton die de herstructurering van ’t Gijmink meer gaat kosten is er een negatief saldo van 850.000 euro over de eerste vijf maanden van het jaar.