Gemeente gaat identiteitsfraude aanpakken

De gemeente Hof van Twente gaat in de aanpak van identiteitsfraude samenwerken met de politie, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie. De partijen kunnen hierbij van elkaars expertise gebruik maken. Wordt misbruik van persoonsgegevens ontdekt dan wordt direct aangifte gedaan en een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er is samenwerkingsovereenkomst getekend voor twee jaar. Bij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander om bijvoorbeeld om onder een valse artikelen te kopen zonder te betalen of om een lening aan te vragen. Ook wordt vaak geprobeerd om met behulp van documentfraude kinderbijslag aan te vragen.

identiteitskaart