Aantal inwoners in Goor daalt opnieuw

Het aantal inwoners in Goor is opnieuw flink gedaald. Op 1 januari 2014 telde ’t Twentse Haagje in totaal 12.213 inwoners. Een jaar eerder waren dat er nog 114 meer en twee jaar eerder zelfs 217 meer. In de hele gemeente is het inwoneraantal overigens gedaald. Op 1 januari woonden er 34.996 mensen in Hof van Twente, dat is 224 minder dan een jaar ervoor. In Goor wonen bijna net zoveel mannen als vrouwen, namelijk 6.063 om 6.150. Daarvan zijn er 2.411 jonger dan achttien jaar en 2.688 ouder dan 64 jaar. Twee inwoners van Goor hebben de grens van 100 jaar gepasseerd. Het gaat om een vrouw van 100 en een vrouw van 101. Hof van Twente kent geen inwoner die oude is dan 101.

gemeentehuis_hvt (1)