Emotionele informatieavond Scherpenzeel op scherp door PVV-Statenlid

Veel belangstelling en veel emoties tijdens de informatieavond omtrent de plaatsing van Syrische vluchtelingen in Huize Scherpenzeel. Voor-en tegenstanders van het plan om maximaal 110 vluchtelingen in het monumentale pand aan de Markeloseweg te plaatsen vonden donderdagavond hun weg naar het gemeentehuis, waar wethouder Pieter van Zwanenburg en vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Woonstate tekst en uitleg gaven over de plannen. En dat ging er af en toe emotioneel aan toe. Enkele Gorenaren uitten in duidelijke woorden hun scepsis over de plannen en de angst voor hun eigen veiligheid. Opvallend was de aanwezigheid van Edgar Mulder, fractievoorzitter van de PVV Overijssel, die in een verhitte discussie belandde met de lokale fractie van de Partij van de Arbeid.

bijeenkomstscherpenzeel2
De belangrijkste duidelijkheid werd vooral geschept over het aantal vluchtelingen wat naar Goor komt en hoe lang ze in Huize Scherpenzeel gaan verblijven: “Het aantal van 110 is een maximaal aantal”, legt wethouder Pieter van Zwanenburg uit. “De brandweer bepaalt naar aanleiding van de veiligheidseisen voor hoeveel mensen er plek is in Huize Scherpenzeel. Dat zijn er dus maximaal 110, maar we gaan er vanuit dat het eerder minder is, omdat er vanwege de veiligheid gewoon niet meer in kunnen en mogen.” De bedoeling is dat de vluchtelingen maximaal twee jaar in Goor verblijven, een langere duur wordt uitgesloten: “De tijdsduur van twee jaar wordt vergrendeld, want het gaat hier om een procedure voor tijdelijke opvang van één jaar, met verlenging van nog één jaar. Niet meer. Het grote verschil met bijvoorbeeld Klompjan in Markelo is dat het hier een Algemene Voorziening Opvang (AZO) betreft in plaats van een azc.”

En juist aan Klompjan werd door enkele aanwezigen veelvuldig gerefereerd. Daar veroorzaakten veelal Afrikaanse asielzoekers jarenlang overlast in de omliggende omgeving. Een direct omwonende gaf aan ‘al anderhalve week niet te hebben geslapen van dit gedonder’ en ‘de spaghetti aan het plafond te hebben na dit te hebben gehoord’. Burgemeester Ellen Nauta verzekerd de vrouw persoonlijk met haar in gesprek te gaan. “Ook voor de gemeente is dit een hele moeilijke kwestie geweest, waar we met u in gesprek over hopen te blijven.” ‘Kunt u garanderen dat ze niet in mijn tuin komen te staan?’, vraagt een aanwezige, die in de nabijheid van Huize Scherpenzeel woont. “De vluchtelingen wordt duidelijk gemaakt wat onze normen en waarden zijn en dat je niet zomaar ergens bloemen kan gaan plukken of binnen kan stappen”, antwoordt Ronald Ligthart van het COA. “We proberen een zo goed mogelijke dagbesteding voor de mensen te ontwikkelen, zodat ze niet gaan zwerven. Het is ook niet de bedoeling dat hier mensen komen met psychische klachten. Mochten die er wel tussen zitten, dan halen we ze er uit en plaatsen we ze ergens anders”. Ook vragen over waarom nou juist Huize Scherpenzeel passeren de revue. Daaruit blijkt dat er geen andere optie binnen Goor was die voldeed aan de eisen. Over de staat van het monumentale pand hoeft niemand zich zorgen te maken, vertelt een vertegenwoordiger van eigenaar Woonstate. Huize Scherpenzeel zal in uiterlijk niet veranderen.

Dan ontspint zich een woordenwisseling tussen één van de aanwezigen en Edgar Mulder, fractievoorzitter van de PVV Overijssel, die deze avond ook in het gemeentehuis in Goor aanwezig is. “Jij hoort hier niet”, wordt de man van Turkse komaf toegebeten. Het wordt rumoerig in de zaal. Het taalgebruik verruwt en enkele mensen reageren met schok en walging. Anderen applaudisseren. Al snel zakt de temperatuur weer tot onder het kookpunt en de politie, die de hele avond in de zaal aanwezig is, hoeft gelukkig niet in actie te komen. Nadat de sprekers op het podium hun tekst en uitleg hebben gegeven, komt Mulder in een verhitte discussie met Fred Rijkens en Roel Bergman van de PvdA Hof van Twente. Nadat de gemoederen tot bedaren zijn gekomen geeft Mulder tekst en uitleg over zijn aanwezigheid in Goor: “Ik krijg de hele week al heel veel verontruste mails uit Goor, dus dan kom ik zelf langs. Dat ik dan door de PvdA wordt uitgemaakt voor ‘fascist’ neem ik maar op de koop toe. Met PvdA’ers kan je nooit praten.”, legt de fractievoorzitter van de Overijsselse PVV-afdeling uit. “Mensen zeggen dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen door de lokale politiek en dan komen ze bij onze partij uit. Als ik niet kom, zegt iedereen dat ik niet luister. Als ik wel kom, wordt me verweten dat ik dit alleen doe met het oog op de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het is ook nooit goed. Maar feit is dat de mensen in Goor zich zorgen maken over deze plannen en ik snap dat wel. De gemeente verzekert dat er maar 110 mensen voor maximaal twee jaar komen, maar waarom krijgen ze in de dagbesteding dan ook Nederlandse les? Het is toch de bedoeling dat ze uiteindelijk weer terug gaan?”

De zaal loopt leeg. Een aanwezige loopt richting Mulder en spreekt hem aan: “Mijn stem heeft u”. Een ander spreekt de PVV’er kort daarop aan op zijn taalgebruik. Een momentje dat de avond eigenlijk in zijn geheel samenvat: Tweezijdig.

discussiemulderrijkens

bijeenkomstscherpenzeelkaart

bijeenkomstscherpenzeel1

Gerelateerde berichten