Gemeente zoekt alternatieve locaties vluchtelingen

Wethouder Pieter van Zwanenburg gaat op verzoek van de gemeenteraad op zoek naar alternatieve locaties voor de opvang van vluchtelingen. Die toezegging deed de wethouder gisteravond tijdens de raadsvergadering, waarin de kwestie rondom Huize Scherpenzeel aan bod kwam. De gemeente blijft meewerken aan het plan om in de villa aan de Markeloseweg vluchtelingen op te vangen, maar gaat samen met het COA kijken of er ook andere locaties voor handen zijn. “Onder meer de Laarschool en de omgeving van het zwembad zijn ter sprake gekomen. We moeten nu kijken wat de mogelijkheden zijn”, zegt van Zwanenburg. Volgens de gemeenteraad moeten op deze manier direct omwonenden worden ontzien, die vooralsnog weinig geloof uitten in Zwanenburg’s toezegging. De PvdA vindt dat er ook een integriteitsonderzoek moet komen naar de toekomstig eigenaar van Huize Scherpenzeel, Jonald Bouwhuis. Over Bouwhuis verscheen vandaag in de Twentsche Courant Tubantia een artikel, waarin zijn roerige verleden aan bod komt.

Scherpenzeel2

Voor aanvang van de gemeenteraadsvergadering op dinsdagavond kwam fractievoorzitter Hannie Rohaan van Gemeente Belangen met een verklaring rondom de rumoerige informatieavond van afgelopen donderdag. Rohaan is tevens plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en las in die hoedanigheid de volgende verklaring voor:

“De raad van Hof van Twente heeft de behoefte om zijn gevoel uit te spreken over de gang van zaken op de informatie-voorlichtingsavond van 5 februari 2015 over de huisvesting van vluchtelingen in huize Scherpenzeel. Een avond die was bedoeld voor hoor en wederhoor en gelukkig ook zo is verlopen. Een avond waar onze burgers hun vrije mening mochten uiten. Voor en tegenstanders. Met respect voor elkaars mening. Zo hoort het te zijn in een democratisch land. Zo hoort het te zijn in Hof van Twente. Zeker in het gemeentehuis moet elke burger ongeacht geslacht, geloof, afkomst ongestoord en onbelemmerd zijn of haar mening kunnen verkondigen zonder dat hij daarin wordt beperkt door discriminerende uitingen en gedragingen van anderen. Het kan en mag niet zo zijn dat iemand door een ander het recht ontzegd wordt om zijn of haar mening te geven. Als raad moeten wij samen met het college alles in het werk stellen om te voorkomen dat tijdens openbare bijeenkomsten in het gemeentehuis opmerkingen worden gemaakt, respectievelijk gedrag wordt vertoond die als discriminerend kunnen worden opgevat en die als zodanig de vrije meningsuiting door anderen belemmeren. In Hof van Twente wordt dit niet geaccepteerd. Daar willen wij raadsbreed voor staan. De bijeenkomst van 5 februari heeft ons allen weer op scherp gezet. Op ons allen rust de plicht om alert te blijven op onze gezamelijke verantwoordelijkheid in deze. Namens de gehele raad Hof van Twente.”

Gerelateerde berichten