Gemeente ontvangt 35 bezwaarschriften tegen plan vluchtelingen

De Gemeente Hof van Twente heeft 35 bezwaarschriften  ontvangen van omwonenden aangaande de plaatsing van maximaal 110 Syrische vluchtelingen in Huize Scherpenzeel. Die balans kan worden opgemaakt na het verstrijken van de termijn waarop burgers hun eigen zienswijze konden indienen bij de gemeente, afgelopen woensdag 25 februari. Met het voorgenomen plan moet het bestemmingsplan van Huize Scherpenzeel tijdelijk worden gewijzigd. Een procedure waarbij de burger inzage heeft en bezwaar tegen kan indienen. Burgemeester Ellen Nauta en wethouder Pieter van Zwanenburg hebben de afgelopen tijd persoonlijk gesproken met direct omwonenden van het monumentale pand, die hun zorgen al sinds de aankondiging van het plan uiten. De gemeente neemt de ingediende bezwaarschriften mee in haar uiteindelijk besluit rondom de kwestie over de villa aan de Markeloseweg. Dat besluit wordt uiterlijk op 24 maart genomen.

Huizescherpenzeel2

Gerelateerde berichten