Massaal nee tegen invoering Diftar

De invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem Diftar wordt gehekeld door het grootste van Goor. In een poll op deze site wijst maar liefst 80% de invoering ervan af. In de nieuwe situatie die op 1 januari van 2017 in gaat, wordt de hoeveelheid aangeboden afval bepalend voor de hoogte van de rekening vanuit het principe: De vervuiler betaalt. Veel Gorenaren zijn bang voor uiteindelijk meer kosten en denken dat het illegaal dumpen van afval enorm zal toenemen. De overige 20% is wel voor de invoering van Diftar. Er werden een kleine 700 stemmen uitgebracht.

diftar

De volgende poll loopt vooruit op de wens van de PvdA om een publiek debat te voeren over de komst van vluchtelingen naar Goor. De kans is groot dat er op korte termijn opvang moet worden gerealiseerd voor asielzoekers die korte tijd moeten worden ondergebracht en statushouders die langer mogen blijven. Via social media is al duidelijk geworden dat Goor verdeeld is onder voor- en tegenstanders. Wij peilen de stemming cijfermatig en vragen u daarom: Wel of geen vluchtelingenopvang in Goor ? U mag het zeggen !

 

Gerelateerde berichten

  • Minder vaak afval ophalen? Geen goed idee16 juli 2021 Minder vaak afval ophalen? Geen goed idee Een grote meerderheid van Goor vindt het geen goed plan om Twente Milieu minder vaak het afval op te komen halen dan nu het geval is. Wethouder Scholten wil de bakken straks eens in de […]
  • Poll: Minder afval ophalen, wel of geen goede zaak?18 juni 2021 Poll: Minder afval ophalen, wel of geen goede zaak? Op Facebook waren er nogal wat reacties op het bericht dat de gemeente Hof van Twente voornemens is om vanaf 1 januari aanstaande niet eens in de twee, maar eens in de drie weken, het […]
  • Afvaldump bij milieupleinen neemt weer toe26 maart 2020 Afvaldump bij milieupleinen neemt weer toe Of het met de Corona-crisis te maken heeft en de bijbehorende 'opruimwoede' bij de thuisblijvers, is niet bekend maar het is wel een gegeven dat het dumpen van afval in de afgelopen week […]
  • Afvaldump blijft de gemoederen bezig houden30 oktober 2019 Afvaldump blijft de gemoederen bezig houden De invoering van Diftar wordt dan door de gemeente Hof van Twente als uiterst succesvol gezien, de toename van het dumpen van afval bij de milieupleinen in Goor kan er niet los van worden […]
  • ‘Dit krijg je er nu van…’20 juli 2022 ‘Dit krijg je er nu van…’ Dat is de korte maar veelzeggende tekst die Cindy Hagels ons stuurde met een foto van een berg rotzooi bij de containers bij de Jumbo-supermarkt. En ze is niet de enige die ons weet te […]