Massaal nee tegen invoering Diftar

De invoering van het nieuwe afvalinzamelingssysteem Diftar wordt gehekeld door het grootste van Goor. In een poll op deze site wijst maar liefst 80% de invoering ervan af. In de nieuwe situatie die op 1 januari van 2017 in gaat, wordt de hoeveelheid aangeboden afval bepalend voor de hoogte van de rekening vanuit het principe: De vervuiler betaalt. Veel Gorenaren zijn bang voor uiteindelijk meer kosten en denken dat het illegaal dumpen van afval enorm zal toenemen. De overige 20% is wel voor de invoering van Diftar. Er werden een kleine 700 stemmen uitgebracht.

diftar

De volgende poll loopt vooruit op de wens van de PvdA om een publiek debat te voeren over de komst van vluchtelingen naar Goor. De kans is groot dat er op korte termijn opvang moet worden gerealiseerd voor asielzoekers die korte tijd moeten worden ondergebracht en statushouders die langer mogen blijven. Via social media is al duidelijk geworden dat Goor verdeeld is onder voor- en tegenstanders. Wij peilen de stemming cijfermatig en vragen u daarom: Wel of geen vluchtelingenopvang in Goor ? U mag het zeggen !

 

Gerelateerde berichten

  • Afvaldump blijft de gemoederen bezig houden30 oktober 2019 Afvaldump blijft de gemoederen bezig houden De invoering van Diftar wordt dan door de gemeente Hof van Twente als uiterst succesvol gezien, de toename van het dumpen van afval bij de milieupleinen in Goor kan er niet los van worden […]
  • Diftar: Ja of nee ?14 oktober 2015 Diftar: Ja of nee ? De huishoudens in Goor zijn inmiddels allemaal een afvalbak rijker en zo prijkt er naast de grijze en de groene, nu ook een grijs-oranje bak waarin het plastic en het drankenkarton kan […]
  • SP slaat terug in Diftardiscussie14 juni 2016 SP slaat terug in Diftardiscussie Hoewel de beslissing over de komst ervan al allang genomen is en de aanpassingen erop inmiddels al zijn aangenomen. blijft de discussie over Diftar doorgaan. Het nieuwe […]
  • DIFTAR-maffia…16 september 2015 DIFTAR-maffia… 1 januari 2017. Zet deze dag in uw agenda…want dit is de dag dat bij het afvalverwerkingsbedrijf Bruins&Kwast de vlag uitgaat. De dag dat iedereen daar opslag krijgt en de […]
  • Restafval neemt af met 50%23 mei 2017 Restafval neemt af met 50% De hoeveelheid restafval die in de afgelopen drie maanden is ingezameld in Goor en de overige kernen in de Hof van Twente is met de helft afgenomen. De gemeente heeft een folder huis aan […]