Vaart maken met asbestsanering (UPDATE)

De gemeente Hof van Twente wil een tempoversnelling als het gaat om de asbestsanering in de Goorse wijk ’t Gijmink en de sloop van asbestdaken, ook in overige delen van Goor. De gemeente Hof van Twente wil een sloopregeling opstellen voor ‘besmette’ daken en voor ’t Gijmink wordt nagedacht over een integrale aanpak na een motie die werd ingediend door D66. Die wil dat niet alleen de bodem maar ook gelijk de daken worden gesaneerd in de Goorse volkswijk. De Hof van Twente hoopt daarbij te profiteren van een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen waarin wordt verzocht het Interprovinciaal Overleg te betrekken bij het formele overleg over de asbestproblematiek en de voortrekkersrol van Gedeputeerde staten te belonen met een tempoversnelling. Die moet er landelijk toe leiden dat de saneringsdoelen voor 2024 realistisch worden.

UPDATE: Wethouder Scholten heeft vandaag tijdens een bezoek aan Den Haag Tweede kamerleden uitgenodigd om in Goor te komen kijken bij de aanpak van asbest. Hij pleit daar met een provinciale delegatie voor een integrale aanpak nodig is voor de asbestproblematiek.

Asbestdaksanering2

Gerelateerde berichten