Publieksbalie blijft op vrijdagavond open

De publieksbalie in het Goorse gemeentehuis blijft permanent geopend op vrijdagavonden. Een proef die liep van 10 april tot en met 10 juli is zo goed bevallen dat besloten is de balie vanaf 1 januari, structureel te openen op de vrijdagavonden van 17.00 tot 19.30 uur. Ook op de woensdagmiddag blijven de openingstijden gehandhaafd. Door te schuiven met het aantal te openen balies op andere dagdelen kan de verruiming binnen de bestaande formatie opgevangen worden. Wel wordt op vrijdag standaard beveiliging in gezet.

publieksbaliegemeentehuis