Waarom doet de voorzitter niks ? (ingezonden brief)

De redactie ontving een ingezonden brief van Gorenaar Carel Groothengel. Hij hekelt de manier waarop er tegenwoordig debatten worden gevoerd tijdens Raadsvergaderingen in het Goorse gemeentehuis…

volleraadszaalagh

Waarom doet de voorzitter niks ?

Het debat begint steeds meer te verdwijnen in de gemeenteraad van de Hof van Twente. Zo draaiden de fracties tijdens de begrotingsbehandeling hun saaie verhaaltjes af, kwamen vervolgens de nog langdradige verhalen van de wethouders aan de orde en kregen de raadsleden nog een keer de kans om te herhalen wat ze al gezegd hadden. Vele moties tot steun van dit College (die vroeger werden gezien als regelrechte moties van wantrouwen) zagen het daglicht. Volstrekt overbodig ritueel omdat het College al lang en op een goede manier aan het werk was met zaken die in het verleden al door diezelfde Raad waren aangekaart.

Een debat waardoor duidelijk zou worden wat iedereen er nu echt van vond was door de bureaucratische procedure onmogelijk geworden. Saai, onwezenlijk en a-politiek is de conclusie die je kunt trekken. Wat nog veel erger is dat het presidium van de Raad steeds meer gaat bepalen wat de Raad al of niet mag zeggen. Zo lijkt het alsof er in de Raad geen ordevoorstellen of vragen meer mogen worden gesteld. Maar ook het bespreken van de accountantsopdracht is door datzelfde presidium in de ban gedaan. Alleen de PvdA waagt het nog om een aantal vragen te stellen maar haar fractievoorzitter wordt daarvoor door dat zelfde presidium op de vingers getikt. Wat nog veel ernstiger is dat de oppositie niets mag doen met de memo’s die het College produceert. Daarin geeft het College haar standpunt weer over een bepaald onderwerp. Zo komt het regelmatig voor dat er een dergelijke memo op de agenda staat terwijl dit onderwerp ook op de agenda staat in diezelfde raadsvergadering. Dit jaar was de begroting aan de orde. Het memo van het College over dit onderwerp is naar de pers gestuurd. De raadsleden hebben het voor zich liggen, het College mag er vrij uit citeren alleen de oppositie wordt geacht zich aan de regel te houden dat er inhoudelijk geen gebruik mag worden gemaakt van dat memo. Als regelmatig aanschouwer van de Raad kun je met je hoofd niet bij het feit dat het presidium een dergelijk besluit zelfs ook maar heeft overwogen! Al eerder nam datzelfde presidium een nog veel verstrekkender besluit. Zo langzamerhand snapt niemand meer hoe het er in de Raad aan toe gaat. Dan weer past de burgemeester de regels van de verordening toe en dan ineens zijn het weer de afspraken in het presidium die worden gebruikt. Nu wil men het reglement van orde maar weer eens aanpassen. Vraag is alleen waarom de voorzitter van de Raad niet ingrijpt. Het presidium gaat niet over de orde in de Raad, dat is de Raad zelf. Even ter toelichting: een presidium van de Raad is eigenlijk alleen maar een agendacommissie, niet meer en niet minder. Zie hiervoor ook de mening van staatssecretaris Bijleveld, onze vroegere burgemeester, in het blad Binnenlands Bestuur (http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/raadspresidium-gelegaliseerd.104073.lynkx). De burgemeester wordt als voorzitter geacht dit soort regels te handhaven maar het tegendeel gebeurd. Kijk hiervoor naar de onthutsende manier waarop de Raad is omgegaan met de bezwaren tegen de diervoerderfabriek ABZ Diervoeding beter bekend als Arkervaart in Markelo. Elke rechtgeaarde democraat huivert bij de gang van zaken rond deze kwestie. Het reglement is niet het probleem het gebrek aan inzicht in democratische verhoudingen ontbreekt bij een aantal mensen in de Raad. Een advies van mijn kant: volg de raadsvergadering eens in het gemeentehuis. Bent u niet in staat deze te volgen, kijk dan eens thuis mee via Hofstreek TV. Mocht u dat ook niet lukken dan kunt achteraf de vergadering per onderdeel zien via de site van de gemeente bijvoorbeeld de laatste vergadering van 15 december op https://gemeenteraad.hofvantwente.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/15-december/19:30. Benieuwd of u mij gelijk geeft.

Carel Groothengel,

volger van raadsvergaderingen

Gerelateerde berichten

  • Ingezonden brief: Politieke moed of lafheid?29 februari 2016 Ingezonden brief: Politieke moed of lafheid? Een ingezonden brief van een frequent volger van de raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Carel Groothengel is schaduw-fractielid van de Partij van de Arbeid en bekritiseert in dit […]
  • ‘Viverion moet Tuindorp geheel en grondig renoveren’1 februari 2019 ‘Viverion moet Tuindorp geheel en grondig renoveren’ In een bijeenkomst die deze week werden gehouden in 't Badhoes op 't Tuindorp hebben bewoners hun ongenoegen ge-uit over de geruchten dat de volkswijk niet in zijn geheel zou worden […]
  • GroenLinks en een pakje boter…10 april 2019 GroenLinks en een pakje boter… Vaste brievenschrijver en volger van de raadsvergaderingen in het Goorse gemeentehuis, Carel Groothengel (foto) is weer eens in de pen geklommen. In een schrijven aan deze site is er dit […]
  • Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting9 november 2016 Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting Een lange vergadering over de begroting van 2017 gistermiddag- en avond in het Goorse gemeentehuis. Daarin werden de verschillende speerpunten behandeld en was er in eerste aanleg kritiek […]
  • Groothengel geeft tekst en uitleg in open brief27 augustus 2018 Groothengel geeft tekst en uitleg in open brief Hij kaartte op persoonlijke titel de geplande bomenkap in de Haaksbergerweg aan bij de Provincie Overijssel en hoopte op een veto van Gedeputeerde Staten. Tevergeefs. De bomen gaan daar […]