Schoolgebouw Rozenstraat blijft toch open voor kinderopvang

Het schoolgebouw aan de Rozenstraat blijft toch beschikbaar voor kinderopvang. Op initiatief van directeur Wiggers van de Prins Constantijnschool en het overkoepelende Marcant BSV zijn gesprekken gevoerd met verhuurder Haafkes en diverse aanbieders van kinderopvang. Daaruit is de keuze gemaakt voor de regionale organisatie Kindercentrum.nl. De nieuwe Prins Constantijnschool, die recht tegenover het pand staat waar tot voor kort De Triangel huisde hecht veel belang aan de kinderopvang naast de school. “We zijn in 2014 samen met Triangel begonnen met het opzetten van een IKC (integraal kindcentrum) dat scholing en opvang garandeert voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Nu de locatie in De Rozenstraat is afgestoten zou dat betekenen dat onze kinderen buitenschools moeten worden ondergebracht bij ’t Gijmink of de Heeckerenschool. Die afstanden zijn te groot.” Morgenavond is een informatie-avond voor belangstellende ouders. Die zijn vanaf 20.00 uur welkom in de Prins Constantijnschool.

Kinderopvangrozenstraat (2)

Gerelateerde berichten