“Afval scheiden begint in de keuken…”

Een ingezonden stuk van gemeenteraadslid Theo Reijnders. De VVD-er hekelt de pogingen om het zogenoemde Diftar-systeem versneld in te voeren. Dit gebeurt nu per 1 januari van het volgend jaar maar als het aan andere partijen had geleden dan was dat al eerder gebeurd. Dat zou catastrofaal zijn geweest, aldus de liberaal uit Delden die overigens niet tegen de invoering van Diftar is. Hij denkt alleen dat Goor en omgeving er nog niet klaar voor is. Voor zijn relaas klik op lees meer.

Theoreijnders1

In juni werd het invoeren van afvalscheiding Diftar besproken in de Raad. Er lagen moties klaar van een aantal partijen om dit er versneld per 1 januari 2016 doorheen te krijgen. Het maakte niet uit of het überhaupt mogelijk was, maar iedereen moest alles maar uit z’n handen laten vallen en het mocht wat kosten ook. Ook werden er wat zaken en stellingen uit het verleden bijgehaald voor het politieke gewin.

De VVD is nooit tegen afval scheiden geweest maar wel tegen de onzorgvuldige manier waarop de plannen in het verleden op tafel lagen. De voornaamste redenen waren een gebrek aan faciliteiten zoals milieu eilanden in de kernen en geen extra container voor plastic die regelmatig wordt opgehaald. Misschien wel de grootste reden is het feit dat dit een echt veranderproces betreft voor onze inwoners. Immers onze inwoners inclusief onze kinderen zullen moeten wennen aan deze manier van scheiden. Hierdoor heeft Diftar in verschillende omliggende gemeenten de inwoners vooral in het begin flink meer geld gekost. Uit eigen ervaring weet ik dat de kosten in Apeldoorn flink hoger waren na de invoering van Diftar. Daarbij liep het zwerfafval op een gegeven moment de spuigaten uit.

Echter nu is er een plan waarbij er milieu eilanden worden geplaatst in alle kernen als alternatief voor de containers. Tevens heeft iedereen een oranje container gekregen voor verpakking, plastic en blik. Hierdoor wordt het restafval stukken minder. Het voorstel van de wethouder Scholten was dat deze logistieke acties en zorgvuldige communicatie in de loop van 2016 werden uitgevoerd om de inwoners te laten wennen aan afval scheiden per 1 januari 2017. Hier was en is de VVD het helemaal mee eens.

Gelukkig hebben de verschillende moties van het CDA en D66 van versneld invoeren het niet overleefd. Het lijkt in theorie en uitvoering allemaal zo gemakkelijk maar sommige gaan voorbij aan de voorbereiding, logistiek en het veranderingsproces. Dit argument van veranderen wordt dan te snel afgedaan met de suggestie van een snel communicatieoffensief. DREAM ON! Verandering kost tijd en geld. Verandering moet je stimuleren en niet meteen bestraffen met hogere afvalkosten.

Echter het grootste probleem van afval scheiden blijft de dagelijkse praktijk in de keuken van verschillende gezinnen en huishoudens die wonen in een veelvoud van verschillende huizen en die verschillende grootte qua keukens hebben. Laten we eens twee voorbeelden nemen.

Voorbeeld 1: Het is in de ochtend altijd spitsuur bij een gezin met jonge schoolgaande kinderen. Immers er moet vaak onder tijdsdruk worden ontbeten en de schoolpakketjes worden klaargemaakt. Als je de vele verpakkingen bedenkt die bij dit ritueel betrokken zijn, hoop ik in ieder geval dat ze een grote keuken hebben waarin ze de ruimte hebben om groen, plastic en restafval in de keuken al te kunnen scheiden. Immers de containers staan buiten in de tuin of op het balkon. Ook het glas en papier dient nog te worden gescheiden. Onder tijdsdruk is het heel verleidelijk om gemak te kiezen boven afval scheiden. Dit geldt helemaal voor (kleine) kinderen. Dit betekent dus gewoon dat de afvalkosten voor dit gezin zullen stijgen.

Voorbeeld 2: Mevrouw Jansen is 78 jaar en woont op zichzelf in een mooi 2 kamer appartementje met een klein keukentje. De afvalcontainers staan beneden in de gemeenschappelijke hal. Kortom, ze moet gaan wennen om het afval te scheiden. Wat mag wel in de oranje container en wat mag niet. Daarnaast heeft ze 1 afvalbak in de keuken. Hoe moet zij dit nu organiseren? Zijn er ook duo- of trio bakken en hoe duur zijn deze?

In de gemeente Hof van Twente hebben zich uit de praktijk al enkele vraagstukken aangediend. Zo hebben de ouderen in de appartementen van Stadshagen (Delden) drie ondergrondse GRIJZE containers. De vraag is dus hier wat ze met het bijvoorbeeld het plastic afval doen? Immers sjouwen met vuilniszakken naar het dichtstbijzijnde milieu eiland is geen optie. Het meest logische zou zijn om minimaal 1 van de grijze containers oranje te schilderen en te gaan gebruiken voor plastic. Overleg tussen de bewonersvereniging en de woningbouwcoöperatie kost tijd, maar ik ga er in dit geval wel uit dat ze er voor 2017 wel uit komen.

Ook het vraagstuk van het milieu eiland voor het Ressinghplein in Delden is nog niet opgelost. Weglaten is geen optie vanwege economische redenen. Verplaatsen naar gemeentegrond kost veel parkeerplaatsen. Kortom, hier is ook nog geen optimale oplossing gevonden en dit vergt veel gesprekken met omwonenden, vastgoedeigenaren en ondernemers.

Kortom, de VVD heeft gepleit voor het zorgvuldig invoeren van Diftar op 1 januari 2017 waarbij de oplossing in de keukens meegenomen moet worden in de communicatie. Immers daar begint voor de meeste mensen de afvalscheiding. Stimuleren om gedrag te veranderen in plaats van meteen straffen met hogere afvalkosten. Uiteraard dienen de logistieke voorwaarden en de organisatie voorbereid te zijn. Het zorgvuldig invoeren van afvalscheiding per 1 januari 2017 in de Hof van Twente is gelukkig aangenomen.

Theo Reijnders.

 

 

Gerelateerde berichten

  • Diftarbrief Reijnders wekt ergernis PvdA25 januari 2016 Diftarbrief Reijnders wekt ergernis PvdA De ingezonden brief van VVD-raadslid Theo Reijnders aan deze site heeft tot ergernis geleid bij PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens. De Goorse politicus reageert met een schrijven waarin […]
  • VVD wil hulplijn voor afvalscheiding6 juni 2016 VVD wil hulplijn voor afvalscheiding De lokale VVD-fractie wil dat welzijnsorganisatie Salut wordt belast met de voorlichting over het scheiden van afval op het moment dat het Diftar-systeem wordt ingevoerd. Volgens de […]
  • Afvaldump bij milieupleinen neemt weer toe26 maart 2020 Afvaldump bij milieupleinen neemt weer toe Of het met de Corona-crisis te maken heeft en de bijbehorende 'opruimwoede' bij de thuisblijvers, is niet bekend maar het is wel een gegeven dat het dumpen van afval in de afgelopen week […]
  • Reactie op schrijven VVD-er Reijnders21 januari 2016 Reactie op schrijven VVD-er Reijnders De invoering van Diftar, die op 1 januari van het volgend jaar op de planning staat, houdt de gemoederen flink bezig. Op een schrijven van VVD-raadslid Theo Reijnders aan deze site wil […]
  • Afval scheiden doe je zo…12 januari 2017 Afval scheiden doe je zo… Het lijkt erop dat de inwoners van Goor fanatiek zijn begonnen met het scheiden van afval na de invoer van het Diftar-systeem op 1 januari jongstleden. Bij winkels in huishoudelijke […]