Ingezonden brief: Politieke moed of lafheid?

Een ingezonden brief van een frequent volger van de raadsvergaderingen in het gemeentehuis. Carel Groothengel is schaduw-fractielid van de Partij van de Arbeid en bekritiseert in dit schrijven het feit dat de eventuele locaties voor vluchtelingenopvang niet worden gedeeld met de bevolking. Dit in navolging van PvdA-fractievoorzitter Rijkens en SP-er Keizer die vorige week, tijdens de laatste raadsvergadering, al lieten weten dat zij vinden dat in dit kader gewoon ‘man en paard’ genoemd moeten worden, Hieronder de ingezonden brief van Carel Groothengel (foto).

Carelgroothengel1Politieke moed of lafheid ?

Wat beweegt partijen als Gemeente Belangen en het CDA toch om andere partijen in de Raad te verbieden om het woord te voeren over de gewenste aanpak van de opvang van vluchtelingen. Al meer dan driekwart jaar blokkeren deze partijen een debat in de Raad. Je hebt al de meerderheid in de Raad dus uiteindelijk ben je toch “de baas”. Maar waarom misbruik je deze macht en mogen anderen niet in de Raad een ander standpunt aandragen. Op de lagere school heb ik al geleerd dat democratie juist gekenmerkt wordt door respect voor de minderheid.

Beide partijen doen onze democratie te kort met hun standvastige Nee. Daar waar de politiek zich niet moet verschuilen maar richting moet geven houden twee partijen dat bewust tegen. Als CDA en GB geen behoefte hebben om burgers duidelijk te maken hoe zij over de opvang denken staat het hen vrij om hun mond dicht te houden in de gemeenteraad. Maar dat dan anderen ook te verbieden getuigt van weinig politiek fatsoen.

Maar er is nog iets vreemds aan de hand met de argumentatie van beide partijen. Zou het nu echt zo zijn dat de PvdA en sinds kort ook de SP en D’66 veroorzaken dat er zich hier taferelen zullen afspelen zoals in sommige andere gemeenten. De tijdelijke fractieleider van GB ging zelfs zo ver te beweren dat de PvdA dit had al had veroorzaakt in de Braak-West. Maar misschien is het goed om de geheugens van beide partijen nog eens op te frissen. In gemeenten waar rotzooi ontstond hebben ze juist gehandeld zoals CDA en GB hier ook willen. Mondje dicht en ineens met een opvanglocatie een buurt of dorp overvallen. En je dan veilig verschuilen achter het argument dat het COA of het College het nu eenmaal zo willen. Maar wat vinden deze partijen nu eigenlijk zelf. Hebben kiezers dan geen recht op hun opvattingen en oplossingen die zoveel maatschappelijke reuring te weeg brengen?

Ik adviseer beide partijen eens na te gaan denken waar alle boosheid in Nederland echt vandaan komt. Vast niet omdat partijen de opvang van asielzoekers vooraf met inwoners van de gemeente willen bespreken. Het gaat om de straten en dorpen van onze eigen inwoners. Die zijn volwassen genoeg om mee te denken in dit soort situaties. Dat ze kwaad worden als niets gevraagd wordt en als donderslag bij heldere hemel er ineens bepaald wordt dat er in jouw buurt een opvang voor 100 mensen komt lijkt mij logisch. Maar voor dat laatste kiezen CDA en GB nadrukkelijk wel.

Maar kennelijk is de boosheid die dat ongetwijfeld bij een aantal mensen zal opleveren te veel risico’s voor het zetelaantal in de gemeenteraad voor beide partijen.

Het zijn echter niet de partijen die nu volgens CDA en GB niks mogen zeggen, maar juist de partijen die zich hullen in een stilzwijgen over wie er straks 100 asielzoekers als buren krijgen die het risico op grote boosheid onder de bevolking uitlokken. Wedden dat de opvang plaatsvindt in een sociaal wat zwakkere wijk en niet in de villaparken in Delden of Goor ? Ook zal de opvang niet plaatsvinden in Hengevelde of Bentelo. De eerder genoemde partijen zullen daar zeker hun ‘Njet’ over uitspreken vanwege de verkiezingen over 2 jaar.

De PvdA heeft zich uitgesproken tegen de opvang van vluchtelingen in Huize Scherpenzeel in Goor. CDA en VVD waren al lang akkoord (ook al beweren ze nu dat je dat genuanceerder moet bekijken) en GB had ook zeker voor gestemd als de PvdA niet eerder aan het woord zou zijn gekomen in de gemeenteraad. Men verschuilt zich in alle onschuld achter het feit dat het om een besluit van het COA gaat “en het niet de gemeente beslist dat hier asielzoekers moeten worden opgevangen”. Vraag is alleen waarom na de bezwaren van de PvdA het hele plan niet is doorgegaan. Je verschuilen achter het COA en het College getuigt van weinig inzicht want het COA kan niet anders dan nu ingaan op de eisen van gemeenten. Onder andere Jan Hamming, de burgemeester van Heusden, heeft dit mede bewerkstelligd. Daarmee heeft hij laten zien dat de gemeente de partij is die echt bepaald wat er gaat gebeuren. Men heeft dringend ruimte nodig en daarmee is het COA dus afhankelijk van gemeenten. Daar moeten gemeenten juist gebruik van maken om de voorwaarden en condities waaronder de opvang plaatsvindt zo optimaal mogelijk te maken. Dat is ook mede de reden dat raadsleden wel degelijk voor de belangen van inwoners en toekomstige inwoners moeten opkomen. Bovendien geeft dat inwoners van onze gemeente ook de mogelijkheid om mee te denken in de kwaliteit van de opvang. In elke plaats waar het tot op heden op relletjes is uitgelopen voerde de gemeente dezelfde strategie als GB en CDA. Een VVD raadslid, uit naar ik meen Den Haag, zei het laatst heel duidelijk. De opvang van asielzoekers is te belangrijk om burgers daar niet vooraf bij te betrekken.

Carel Groothengel.

 

Gerelateerde berichten

  • Waarom doet de voorzitter niks ? (ingezonden brief)6 januari 2016 Waarom doet de voorzitter niks ? (ingezonden brief) De redactie ontving een ingezonden brief van Gorenaar Carel Groothengel. Hij hekelt de manier waarop er tegenwoordig debatten worden gevoerd tijdens Raadsvergaderingen in het Goorse […]
  • GroenLinks en een pakje boter…10 april 2019 GroenLinks en een pakje boter… Vaste brievenschrijver en volger van de raadsvergaderingen in het Goorse gemeentehuis, Carel Groothengel (foto) is weer eens in de pen geklommen. In een schrijven aan deze site is er dit […]
  • Nepnieuws20 november 2019 Nepnieuws Carel Groothengel, die regelmatig op deze site zijn licht werpt op lokale zaken, is ook een fanatiek volger van de raadsvergaderingen in het gemeentehuis en schaduwfractielid van de PvdA. […]
  • Groothengel geeft tekst en uitleg in open brief27 augustus 2018 Groothengel geeft tekst en uitleg in open brief Hij kaartte op persoonlijke titel de geplande bomenkap in de Haaksbergerweg aan bij de Provincie Overijssel en hoopte op een veto van Gedeputeerde Staten. Tevergeefs. De bomen gaan daar […]
  • ‘Viverion moet Tuindorp geheel en grondig renoveren’1 februari 2019 ‘Viverion moet Tuindorp geheel en grondig renoveren’ In een bijeenkomst die deze week werden gehouden in 't Badhoes op 't Tuindorp hebben bewoners hun ongenoegen ge-uit over de geruchten dat de volkswijk niet in zijn geheel zou worden […]