Frustratie door afsluiting Kloosterlaan

Werkzaamheden gisteren en vandaag  aan het begin van de Kloosterlaan hebben tot frustratie geleid bij weggebruikers en omwonenden. Door de afsluiting reden veel automobilisten zich vast. De Kloosterlaan wordt sinds de invoering van éénrichtingsverkeer door een deel van de Molenstraat veel gebruikt als alternatief via de Korte Dijk waarover al veel discussie is. Daar stond echter ook niet aangegeven dat er een tijdelijke afsluiting was. “Het is al drukker hier en als ze zich dan ook nog vastrijden en terug moeten gaat het nog even iets harder” aldus een van de buurtbewoners die zegt niet op de hoogte te zijn gesteld van de werkzaamheden.

Kloosterlaanhek

Gerelateerde berichten