PvdA wil kleinschalige opvang statushouders

De lokale fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeente Hof van Twente wil dat de opvang van zogenoemde statushouders gebeurt in relatief kleine groepen. De socialisten pleiten ervoor om niet meer dan 30 tot 40 statuszoekers op één plek onder brengen. Volgens het Goorse raadslid Roel Bergman kan de integratie beter plaatsvinden als statushouders direct een eigen plek in de samenleving vinden. Ook pleit hij ervoor om de nadruk te leggen op de begeleiding naar inburgering. “Voor ons staat voorop, dat statushouders zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie moeten krijgen. Ook vinden we het van belang dat men leert wat de normen en waarden in onze samenleving zijn.”

th_roelbergmanRoel Bergman

Daarnaast wil de PvdA de mogelijkheden na gaan om statushouders op te vangen bij particulieren. Elders in Nederland gebeurt dat al en de ervaring leert volgens Bergman dat dat beter gaat dan de opvang in grotere groepen. Al eerder heeft de PvdA gepleit voor het bekend maken van de plaatsen waar de gemeente eventueel groepen statushouders wil opvangen. De overige raadsfracties willen dat, alsmede het college van B&W, niet voordat omwonenden en andere betrokkenen daarover zijn ingelicht.

Gerelateerde berichten