Plannen voor grote windmolen op Zenkeldamshoek

Er komt mogelijk een windmolen op bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor. Een dergelijke voorziening is al langer een wens van de Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT). Nu wordt er samen met energiebedrijf Raedthuys uit Enschede aan een plan gewerkt om lokaal duurzame energie op te wekken in Goor.  De nieuwe moderne windmolen moet tussen de 98 meter en 140 meter hoog worden en moet jaarlijks maximaal 9 miljoen kWh duurzame elektriciteit gaan opwekken. Hiermee  kunnen 2500 huishoudens van stroom worden voorzien.

zenkeldamshoek Goor telt in totaal zo’n 4000 huisdhoudens. Momenteel worden er diverse onderzoeken gedaan naar geluid, slagschaduw, veiligheid en de invloed op natuur. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald of het realiseren van een windmolen op deze locatie haalbaar is. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld van het plan en er is op 12 mei een informatie-bijeenkomst voor omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Als de windmolen er komt kunnen burgers en bedrijven via ECHT mee-investeren in de windmolen. Als de plannen er door komen kan in 2018 begonnen worden met de bouw, aldus een persbericht van Raedthuys.