Jonge vluchtelingen in voormalige peuterspeelzaal op Tuindorp

In de voormalige peuterspeelzaal op ’t Tuindorp naast de Laarschool worden vanaf begin juni 12 jonge statushouders met een verblijfsvergunning ondergebracht. Het gaat om jongeren van 15 tot en met 18 jaar die 24 uur per dag worden begeleid door jeugdzorg-organisatie Jarabee. De huisvesting is in eerste instantie voor een periode van tweeënhalf jaar. Wat er daarna met het gebouw, dat in eigendom van de gemeente is, gebeurt is afhankelijk van de behoefte op dat moment. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en komende maandag is er een inloopavond in het gemeentehuis in Goor (19.30 uur). Daar zijn jongerenwerkers van Jarabee aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook kunnen vrijwilligers, die willen helpen met de integratie van de jonge vluchtelingen, zich dan aanmelden.

Sprakelstraatasielzoekers1Het is nog niet bekend welke jonge statushouders in Goor komen wonen en welke nationaliteit ze hebben. Wel is duidelijk dat het gaat om alleenstaande minderjarige vluchtelingen, zogenoemde AMV’ers. Deze jongeren zijn naar Nederland gekomen zonder ouders of andere meerderjarige familieleden. Het voormalige schoolgebouw moet voor de opvang worden verbouwd. Daarvoor is wel een bestemmingsplanwijziging nodig én toestemming voor brandveilig gebruik. Deze procedures worden nu in gang gezet. Jarabee, dat het pand zal huren van de gemeente, streeft ernaar het gebouw vanaf 1 juni in gebruik te nemen. Volgens het college van B&W is bewust gekozen voor deze plek midden in de woonwijk ’t Tuindorp om de integratie te bevorderen.

Sprakelstraatasielzoekers2

Sprakelstraatasielzoekers3

Gerelateerde berichten

  • PvdA achter verontruste Tuindorpbewoners8 april 2016 PvdA achter verontruste Tuindorpbewoners De lokale fractie van de Partij van de Arbeid is het eens met de verontruste Tuindorpbewoners dat er geen 12 jonge statushouders moeten worden ondergebracht in de voormalige […]
  • Toch geen jonge statushouders naar ’t Tuindorp2 juni 2016 Toch geen jonge statushouders naar ’t Tuindorp Er komen toch geen 12 jonge vluchtelingen in de voormalige peuterspeelzaal in de Goorse Jurriën Sprakelstraat. De stichting Jarabee die verantwoordelijk is voor de begeleiding, heeft dat […]
  • Tuindorp in actie tegen komst jonge vluchtelingen6 april 2016 Tuindorp in actie tegen komst jonge vluchtelingen Bewoners van de Goorse volkswijk 't Tuindorp zijn fel gekant tegen de komst van 12 jonge vluchtelingen in de voormalige peuterspeelzaal aan de Jurriën Sprakelstraat. Onder aanvoering van […]
  • Goor verdeeld over windmolen op Zenkeldamshoek28 april 2016 Goor verdeeld over windmolen op Zenkeldamshoek Wel of geen windmolen op het terrein naast Bruins&Kwast op industrieterrein Zenkeldamshoek ? Ondernemers vinden het een prima plan, omwonenden zijn er minder gelukkig mee. Het plan van […]
  • PvdA wil kleinschalige opvang statushouders6 maart 2016 PvdA wil kleinschalige opvang statushouders De lokale fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeente Hof van Twente wil dat de opvang van zogenoemde statushouders gebeurt in relatief kleine groepen. De socialisten pleiten ervoor […]