Tuindorp in actie tegen komst jonge vluchtelingen

Bewoners van de Goorse volkswijk ’t Tuindorp zijn fel gekant tegen de komst van 12 jonge vluchtelingen in de voormalige peuterspeelzaal aan de Jurriën Sprakelstraat. Onder aanvoering van buurtbewoonster Marion Pluim (foto) is een handtekeningenactie gestart om de komst van de jongeren, begin juni, te voorkomen. De tegenstanders vrezen grote overlast van de jonge statushouders die straks door Jarabee moeten worden begeleid naar een plek in de maatschappij en de Goorse samenleving. “Het gaat ons niet om het feit dat hier mensen van buitenlandse komaf komen want 60% in onze buurt is al van allochtone afkomst. We zijn echt heel tolerant.” aldus Pluim.

Marionpluim3Marion Pluim voor het pand waar straks 12 jonge vluchtelingen moeten komen te wonen

“We zitten al in een probleembuurt en wij denken dat deze jongeren ‘met een rugzakje’ daar zeker niet thuis horen. Bovendien zijn het naar alle waarschijnlijkheid allemaal jongens in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Daar worden we op zijn zachtst gezegd niet vrolijk van.” Er is inmiddels een handtekeningenactie gestart en de buurtbewoners willen zich ook laten horen tijdens de inloop-bijeekomst, komende maandag in het Goorse gemeentehuis. “We gaan in ieder geval bezwaar maken tegen het wijzigen van de bestemmingsplannen en willen in gesprek met de wethouder en de vertegenwoordigers van de politieke partijen in de raad.”

Sprakelstraatasielzoekers2