Omwonenden tegen windmolen op Zenkeldamshoek

In totaal 18 buurtbewoners van bedrijventerrein Zenkeldamshoek zijn tegen de komst van een windmolen op dat industrieterrein. Van de 29 perceeleigenaren die in een straal van 800 meter van de plek komen waar de windturbine moet komen zijn er 18 tegen de komst. Namens de omwonenden sprak Wim Klumpers gisteravond tijdens de raadsvergadering in het Goorse gemeentehuis. Hij gaf aan dat met name geluidsoverlast wordt gevreesd. Dit naar aanleiding van onderzoeken elders. Ook het gegeven dat de molen zo’n 140 hoog kan worden stuit op weerstand.

BruinsenkwastwindmolenHet bosje naast Bruins&Kwast waar de windmolen gepland is

De raadsfracties zijn op zich niet tegen de komst van de windturbine maar willen wel nader onderzoek en ook zelf naar andere windmolens elders om te kijken of de klachten gegrond zijn. Het CDA kwam met het voorstel om met de rentmeester van landgoed Twickel in gesprek te gaan. Die zou hebben aangegeven graag een aantal windmolens op het landgoed te willen plaatsen. Dit zouden er dan meer kunnen zijn en als vervangende plek kunnen dienen voor Zenkeldamshoek. De portefeuillehouder, wethouder Meulenkamp, vindt dat niet direct zijn taak en vindt dat dat aan de initiatiefnemers is. Daarbij tekende hij aan dat ook op die plek weerstand te verwachten is. De lokale energiecoöperatie ECHT zit achter de plannen en heeft in het Enschedese Raedthuys een investeerder gevonden.

Gerelateerde berichten