‘Te weinig Gorenaren in gemeenteraad’

Dat de problemen die spelen op Tuindorp niet bekend waren bij veel gemeenteraadsleden, ligt aan het feit dat er weinig Gorenaren in de raad zitten. Dat vindt PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens, die maandagavond met de lokale fractie in gesprek ging met bewoners uit de wijk in buurtcentrum de Tuinputter aan de Laarstraat. De gemeente Hof van Twente is voornemens 12 jonge statushouders te plaatsen in de voormalige peuterspeelzaal aan de Jurriën Sprakelstraat, maar in de communicatie naar de buurt toe kwam de problematiek in de volkswijk voor veel raadsleden voor het eerst ten sprake.

Sprakelstraatasielzoekers2
Rijkens noemt het feit dat veel gemeenteraadsleden niet op de hoogte waren van onder meer drugsproblematiek in de wijk ‘schokkend’. De gemeenteraad kent relatief weinig Gorenaren, waardoor volgens Rijkens de problemen die spelen in Goor vaak te weinig aandacht krijgen. Daarom werd al eerder de Goorse Stadsraad opgericht, om die afstand te overbruggen.
Ook de manier waarop de plannen richting de Tuindorpbewoners zijn gecommuniceerd in de wijk roept onbegrip op. Veel mensen werden naar eigen zeggen ‘overvallen’ door het plan, terwijl ze hun wijk zienderogen achteruit zien gaan. Wel werd door bewoners benadrukt dat ze niet tegen de opvang van statushouders zijn. Als het aan de PvdA ligt wordt er in de nabije toekomst samen met de Tuindorpbewoners een plan opgesteld om de wijk te verbeteren.

Gerelateerde berichten