Komende zondag weer cafémiddag voor senioren

Komende zondag, 19 Juni, is er weer het ZondagMiddagCafé voor de Goorse senioren. Dan kan er vanaf 14.00 uur in het Soosgebouw in de Schoolstraat weer gebiljart, gesjoeld of gekaart worden. Ook kan er rummikub gespeeld worden. Volgens de organisatie zijn echter gezellig praten en de gemoedelijkheid de belangrijkste factoren. De entree bedraagt 3 euro inclusief koffie of thee. Voor overige consumpties wordt een kleine vergoeding gevraagd. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie kan verkregen worden bij Ria Mulder, telefoonnummer: 0547 – 274784.

ZondagMiddagcafe2