SP slaat terug in Diftardiscussie

Hoewel de beslissing over de komst ervan al allang genomen is en de aanpassingen erop inmiddels al zijn aangenomen. blijft de discussie over Diftar doorgaan. Het nieuwe afval-verwerkingsysteem werd vorige week bekritiseerd door de VVD die de huidige opzet betitelde als DifWar. De SP reageert middels een persbericht en verwerpt de standpunten van de liberalen fel. SP-raadslid Herman Kalter zegt dat het maken van uitzonderingen buitengewoon eenvoudig is, tenminste voor mensen die solidariteit hoger in het vaandel hebben staan dan mensen die meer gericht zijn op individueel gewin.

diftar De SP vindt dat de uitzonderingen er vooral zijn ter ondersteuning van de financieel minder draagkrachtige groepen mensen en hekelt zijn VVD-collega Reijnders die hij beticht van het onnodig bang maken voor hogere lasten. “Jammeren over die hele grote groepen mensen die hierdoor wat meer moeten zouden gaan betalen.” aldus een passage uit het door de SP gestuurde persbericht. “We zijn – als Hof van Twente – toch hoffelijk sociaal!? De SP ziet in de wijze zoals de VVD Diftar wil benaderen niets hoffelijks en sociaals…”

 

Gerelateerde berichten

  • GroenLinks en SP over afvaldump: ‘Napolitaanse toestanden…’25 mei 2020 GroenLinks en SP over afvaldump: ‘Napolitaanse toestanden…’ De oppositiepartijen GroenLinks en SP in de gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente hebben het College van B&W vragen gesteld over de toename van het dumpen van afval in Goor. Met […]
  • VVD wil hulplijn voor afvalscheiding6 juni 2016 VVD wil hulplijn voor afvalscheiding De lokale VVD-fractie wil dat welzijnsorganisatie Salut wordt belast met de voorlichting over het scheiden van afval op het moment dat het Diftar-systeem wordt ingevoerd. Volgens de […]
  • Diftarbrief Reijnders wekt ergernis PvdA25 januari 2016 Diftarbrief Reijnders wekt ergernis PvdA De ingezonden brief van VVD-raadslid Theo Reijnders aan deze site heeft tot ergernis geleid bij PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens. De Goorse politicus reageert met een schrijven waarin […]
  • “Afval scheiden begint in de keuken…”17 januari 2016 “Afval scheiden begint in de keuken…” Een ingezonden stuk van gemeenteraadslid Theo Reijnders. De VVD-er hekelt de pogingen om het zogenoemde Diftar-systeem versneld in te voeren. Dit gebeurt nu per 1 januari van het volgend […]
  • VVD wil een afvalbak minder1 oktober 2020 VVD wil een afvalbak minder De lokale fractie van de VVD wil dat onderzocht wordt of het in Goor en de overige kernen in de Hof van Twente niet meer rendabel is om het restafval en het zogenoemde pmd-afval (plastic) […]