PvdA wil geld zien voor opknapbeurt Tuindorp

De lokale PvdA-fractie wil dat er snel geld komt voor het opknappen van de Goorse volkswijk ’t Tuindorp. De socialisten zullen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering met een motie komen om in eerste instantie drie ton vrij te maken. “Een beginnetje” aldus raadslid Nel Hilbrink die aangeeft dat woorden nu moeten worden omgezet in daden. “Voor dorpen als Hengevelde en Bentelo  wordt geen cent bespaard maar als je kijkt naar ’t Tuindorp dan doen we daar nauwelijks iets terwijl in die wijk de problemen groot zijn” aldus de PvdA woordvoerder. “Als de Raad niet bereid is om alvast een relatief klein bedrag te reserveren wordt voor ons ook duidelijk hoe serieus deze partijen waren toen men over elkaar heen buitelde om de leefbaarheid in deze wijk aan te pakken.” De problematiek en de verpaupering van ’t Tuindorp kwam onder de aandacht toen besloten werd om jonge vluchtelingen te huisvesten in de voormalige peuter-speelzaal in de Jurriën Sprakelstraat.

Tuindorp1

Gerelateerde berichten

  • PvdA wil duidelijkheid over statushouders23 augustus 2022 PvdA wil duidelijkheid over statushouders De plaatselijke PvdA wil van het college van B&W duidelijkheid over de plekken waar in Goor en Delden statushouders zijn gevestigd en welke afspraken er met de Rijksoverheid zijn […]
  • Gemeente op zoek naar ruimte voor opvang Afghaanse vluchtelingen27 september 2021 Gemeente op zoek naar ruimte voor opvang Afghaanse vluchtelingen De gemeente Hof van Twente gaat inventariseren of er in Goor en de overige kernen in de Hof ruimte is om asielzoekers of statushouders uit Afghanistan op te vangen als dat nodig is. Dit […]
  • PvdA houdt zorgen over leefbaarheid Tuindorp12 augustus 2020 PvdA houdt zorgen over leefbaarheid Tuindorp De lokale fractie van de Partij van de Arbeid maakt zich, niet voor het eerst, grote zorgen over de Goorse volkswijk 't Tuindorp in Goor. "We krijgen als partij veel klachten van bewoners […]
  • Leefbaarheidsonderzoek in wijk ’t Tuindorp24 mei 2016 Leefbaarheidsonderzoek in wijk ’t Tuindorp Welzijns-organisatie Salut gaat zich bezighouden met de problemen in 't Tuindorp. Bewoners van de Goorse volkswijk hebben vandaag een brief gekregen waarin wordt aangekondigd dat er een […]
  • PvdA richt pijlen nu op Viverion in Tuindorpkwestie23 mei 2016 PvdA richt pijlen nu op Viverion in Tuindorpkwestie De lokale fractie van de Partij van de Arbeid heeft het idee dat woningcorporatie Viverion de Goorse volkswijk 't Tuindorp liever kwijt wil. Het Goorse raadslid Roel Bergman (foto) zegt in […]