Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W

Er is veel over te doen maar het college van B&W wil sowieso doorgaan met de ambitie om te komen tot een volledig duurzame gemeente in 2035. In de programmabegroting voor volgend jaar zegt het college dat er plannen worden gemaakt voor ‘grootschalige duurzame energieproductie met wind en zon’. Plannen van projectontwikkelaar De Wolff om 14 windmolens te plaatsen in het buitengebied van Goor stuitten op veel weerstand van omwonenden. Over de programmabegroting met de titel: “Samen aanpakken” wordt op 25 oktober aanstaande in de gemeenteraadsvergadering gedebatteerd. In de stukken wordt uiteengezet wat het college van plan is te gaan doen in 2017.

windmolenstwentekanaalvanuitgoorDe Wollf Energie heeft plannen voor grote windmolens in het buitengebied van Goor zoals in De Meene

Speerpunten zijn naast verduurzaming, de verwijdering van asbestdaken en de afronding van de sanering van de Goorse wijk ’t Gijmink. Daarnaast wil het college door met de huisvesting van vluchtelingen met een status, gespreid over de kernen in de Hof. Ook op het gebied van economische ontwikkeling en arbeidsparticipatie worden plannen gepresenteerd. Financieel wethouder Harry Scholten is vooral tevreden over het feit dat er weer een sluitende programmabegroting kan worden aangeboden. “De begroting 2017 bevat een sluitend meerjarenperspectief. Daar zijn we als college tevreden over. 2017 wordt het laatste volledige jaar van de huidige collegeperiode 2014-2018. En opnieuw wordt het een jaar van handen uit de mouwen en stevig aanpakken.”

HarriescholtenCDA-wethouder Harry Scholten

 

Gerelateerde berichten

  • Asbestadvocaat hekelt houding wethouder18 april 2018 Asbestadvocaat hekelt houding wethouder Asbestexpert Bob Ruers hekelt de wijze waarop de asbestsanering op ‘t Gijmink wordt uitgevoerd. Met name de wijze waarop wethouder Harry Scholten de kritiek pareerde nadat in nieuwe […]
  • Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting13 oktober 2017 Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting Er komen geen extra financiële middelen voor wijkvoorziening 't Doesgoor in het komende jaar als het aan het college van B&W van de gemeente Hof van Twente ligt. Die presenteerde […]
  • Meer percelen verontreinigd achter gelaten na sanering6 juli 2022 Meer percelen verontreinigd achter gelaten na sanering Er is in meer gevallen verontreiniging van asbest achter gebleven na de grootscheepse sanering op 't Gijmink dan bij de vijf huiseigenaren aan de Oude Haaksbergerweg die daarvoor beroep […]
  • OZB met 10% omhoog9 oktober 2020 OZB met 10% omhoog De gemeente Hof van Twente wil de Ontroerend Zaak-belasting (OZB) met maar liefst 10% extra te verhogen. Door het landelijke beleid moet lokaal fors worden bezuinigd. Volgens wethouder […]
  • Intrekken verbod asbestdaken tegenvaller voor gemeente Hof van Twente7 juni 2019 Intrekken verbod asbestdaken tegenvaller voor gemeente Hof van Twente Het verbod op asbestdaken is van tafel. Dit besluit van de eerste kamer is een grote teleurstelling voor wethouder Harry Scholten van de gemeente Hof van Twente. “Eerst besluit het Rijk […]