Heeckerenbewoners vangen bot bij PvdA in strijd tegen zonnepanelen

Een groep van zo’n 20 bewoners van de wijk Heeckeren hebben zich verenigd om de komst van een zonnepanelenpark achter de wijk op het zogenoemde plan Waterlanden, te voorkomen. De omwonenden vinden dat te weinig onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties en vinden dat eerst moet worden bekeken of er geschiktere plekken zijn om de panelen te plaatsen. De groep kwam afgelopen week ook met hun grieven op de PvdA-bijeenkomst in de kantine van GFC maar vond in de socialisten geen medestanders. Fractieleider Fred Rijkens gaf aan met zijn partij voor zonne- en windenergie te zijn en gaf aan dat draagvlak overal een probleem zal zijn. “Politiek hoort te luisteren naar wat burgers vinden maar moet soms ook beslissingen nemen die van belang zijn voor het algemeen belang.” De groep tegenstanders van het zonnepark gaf aan nu ook andere fracties te gaan benaderen en hun strijd tegen het zonnepark voort te zetten.

Zonnepark3

Gerelateerde berichten