Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting

Een lange vergadering over de begroting van 2017 gistermiddag- en avond in het Goorse gemeentehuis. Daarin werden de verschillende speerpunten behandeld en was er in eerste aanleg kritiek op het college over de informatievoorziening. De raadsfracties met de lokale PvdA voorop, vonden dat belangwekkende stukken veel te laat zijn aangeleverd waardoor er te weinig voorbereidingstijd was voor de raadsleden op deze belangwekkende vergadering. De berisping heeft geen directe gevolgen maar B&W moesten daarin wel beterschap beloven. De programmabegroting die al eerder sluitend werd aangeboden werd wel unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

wethouders1De wethouders van Zwanenburg, Meulenkamp en Scholten (vlnr)

Er werd tijdens de raadsvergadering ook al vooruit gelopen op de mogelijke komst van windmolens in de Hof. De PvdA gaf bij monde van de Goorse fractievoorzitter Fred Rijkens aan dat in dit kader moet worden gekeken dat lokale initiatieven die wel draagvlak genieten, de voorkeur moeten hebben boven externe initiatieven zoals die nu voor het buitengebied worden ontwikkeld. D66 vulde later aan dat de raad zich, met het afschieten van het plan voor een windturbine op Zenkeldamshoek, in de nesten heeft gewerkt.

Ook kwam Wawollie aan de orde. Daarover zei wethouder Meulenkamp dat wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor de Goorse kringloopwinkel die ook onderdeel zou kunnen zijn van een duurzaamheidsproject. Wethouder van Zwanenburg gaf ‘vers van de pers’ aan dat hij in overleg is geweest met het COA over de vestiging van statushouders. Er moeten, in de eerste helft van volgend jaar, in ieder geval 27 vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden gehuisvest in Goor en omgeving. Dat aantal kan volgens de wethouder nog iets oplopen.

Er werd een motie aangenomen over Diftar die werd ingediend door SP, CDA en D66. Huishoudens die vanwege medische redenen meer afval hebben zoals bijvoorbeeld incontinentie-luiers, worden daarvoor financieel gecompenseerd. Vanaf 1 januari moet meer worden betaald als de grijze container vaker dan gemiddeld wordt geleegd.

pvdafractiehvtDe PvdA-fractie in de gemeenteraad met vlnr: Jan ter Avest, Nel Hilbrink, Fred Rijkens en Roel Bergman

Gerelateerde berichten

  • Begroting blijft knagen aan oppositie16 november 2020 Begroting blijft knagen aan oppositie De kogel is al door de kerk en door de steun van CDA en VVD is de programma-begroting voor 2021 aangenomen. Toch hoopt de rest van de fracties in de gemeenteraad van Hof van Twente dat er […]
  • PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen2 november 2020 PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen De partij van de Arbeid heeft nu al besloten om tegen de programma-begroting voor 2021 te stemmen. De aangekondigde zeer forse bezuinigingen zijn de sociaal democraten een doorn in het […]
  • PvdA: “Van Zwanenburg slaat plank mis in woonwagenkwestie”16 oktober 2020 PvdA: “Van Zwanenburg slaat plank mis in woonwagenkwestie” De lokale Partij van de Arbeid vindt dat wethouder van Zwanenburg de plank mis slaat met zijn opmerking dat de voor een woonwagenstandplaats actievoerende familie Wolters, een […]
  • Geen antwoorden op raadsvragen over verhuizing Lidl4 juni 2020 Geen antwoorden op raadsvragen over verhuizing Lidl De eventuele verhuizing van de Lidl naar de Kerkstraat was dinsdagavond onderwerp van gesprek in de raadsvergadering van gemeente Hof van Twente. Die lijkt onvermijdelijk, al is iedereen […]
  • Nog geen datum twee-richtingsverkeer Molenstraat13 mei 2020 Nog geen datum twee-richtingsverkeer Molenstraat Wethouder Harry Scholten kon nog geen datum noemen maar zegt binnenkort wel een stip aan de horizon te kunnen zetten inzake de openstelling van de Molenstraat voor twee-richtingsverkeer. […]