Kummel blijft zich verzetten tegen plannen waterschap

De VVD-fractie van het waterschap Vechtstromen is nog altijd fel tegen de meerjarenbegroting. Voorman Marcel Kummel uit Goor is van mening dat de rekening niet bij de belastingbetaler moeten worden neergelegd. Het waterschap gaat de rente-meevaller van vier miljoen euro namelijk slechts voor de helft inzetten om de langlopende schuld van bijna 440 miljoen euro terug te dringen. “Een gemiste kans”, concludeert VVD-voorman Marcel Kummel.

Kummel1

Tijdens de Algemene Beschouwingen laat de bestuurder uit Goor weten niets te voelen voor de splitsing van de rente-meevaller. De overige twee miljoen wordt namelijk geïnvesteerd in projecten. Tot ergernis van de VVD. Want er wordt al veel geïnvesteerd, volgens Kummel. “Én dat bovenop de bestaande investeringsruimte van zo’n 33 miljoen tot 2020. Daarmee kan vrijwel het volledige investeringsprogramma van deze bestuursperiode worden gerealiseerd. Onvoorziene, dringende investeringen zijn niet noodzakelijk. Dus: snijden in eigen vlees en de rekening niet bij de belastingbetaler leggen”, aldus Kummel.