Stadsraad stuurt gepeperde brief naar college en raad

De Goorse Stadsraad heeft een brief gestuurd naar het college van B&W en de gemeenteraadsleden. Daarin wordt boosheid geuit over de raadsbrief die eerder door wethouder Scholten is rondgestuurd naar aanleiding van de verkeersproblematiek op en rond de Molenstraat. Scholten weigert het éénrichtingsverkeer daar op te heffen terwijl de Stadsraad dat als enige mogelijkheid ziet om verkeersoverlast in andere straten en wijken te bestrijden. De Stadsraad hekelt de wijze waarop zaken door het college zijn gecommuniceerd en zegt dat belangrijke conclusies en cijfers zijn weggelaten. Komende dinsdag komt de kwestie aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. Hieronder de volledige brief zoals door de Stadsraad verstuurd.

Geachte Raad en College,

De Stadsraad Goor is boos over de raadsbrief. Boos omdat in deze raadsbrief  de conclusie uit de gemeentelijke evaluatie integraal wordt overgenomen en volstrekt voorbij wordt gegaan aan het door de Stadsraad Goor uitgevoerde onderzoek. Wij constateren dat daarmee de raad op het verkeerde been wordt gezet omdat vastgesteld is dat deze evaluatie aantoonbaar onvolledig is en een onjuiste interpretatie van landelijk gehanteerde kerntallen bevat.

 

Gemeentelijke evaluatie

In het zorgvuldig uitgevoerde onderzoek van de Stadsraad wordt aangetoond waar het mis ging in het gemeentelijke onderzoek:

  1. de gevaarlijke situatie in de Molenstraat was reeds opgelost na invoering van de 30 km/uur
  2. de invoering van éénrichtingsverkeer leidt tot heel hoge snelheden in de Molenstraat (deze cijfers zijn weggelaten in de evaluatie)
  3. een maximale intensiteit van 6000 autobewegingen mag alleen worden toegepast op 30 km wegen met een voor de weg doorgaande functie, zoals bijvoorbeeld de Kerkstraat, Diepenheimseweg, maar zeker niet op de ‘echte woonstraten’ met alleen verkeer van aanwonenden zoals in Plan Moorman en de Kloosterlaan/Korte Dijk

De Stadsraad is boos omdat op de hier voor genoemde onjuistheden in de gemeentelijke evaluatie door het college überhaupt niet wordt ingegaan.

 

Verkeersstrucuur

Wij stellen vast dat de Molenstraat in de verkeersstructuur van Goor  dezelfde functie had als bijvoorbeeld de Kerkstraat en dat deze verkeersstructuur nu mank gaat nu die nog maar in één richting functioneert.

 

Knelpunten

Alle gesignaleerde problemen zijn te herleiden tot dit mankement in de verkeersstructuur:

  • het éénrichtingsverkeer heeft een waterbed-effect in de aangrenzende buurten. Sluipers laten een minder goed weggedrag zien wat duidelijk blijkt uit de snelheidsmetingen (niet in de evaluatie vermeld)
  • de Heeckerenschool maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid in de schoolomgeving
  • een zeer groot aantal inwoners van Goor ondervindt overlast van het ontstane hiaat in de verkeersstructuur en het daardoor noodzakelijke vaak forse omrijden
  • zelfs de bewoners van de Molenstraat zijn in grote meerderheid ontevreden over de huidige verkeerssituatie in de straat

 

Mogelijke oplossingen

De Stadsraad is boos omdat helemaal geen aandacht wordt besteed aan de ontwikkelde 7 scenario’s om de problematiek aan te pakken.:

  • scenario’s 1 tot en met 5, mitigerende maatregelen, zorgen er voor dat het probleem zich verplaatst naar de Laarstraat/Bunschotenstraat
  • scenario 7, het opwaarderen van de Van Kollaan, zal geen bijdrage leveren aan de ontstane problematiek, het mankement in de verkeersstructuur blijft
  • er blijkt slechts één scenario, het opheffen van het éénrichtingsverkeer, een oplossing te bieden omdat het mankement in de verkeersstructuur wordt hersteld. Dit scenario zal daarom een grote bijdrage leveren aan het welbevinden van heel veel Goorse inwoners

Deze scenario’s zijn nota bene ontwikkeld samen met de gemeentelijke specialist en wethouder Scholten.

Wij roepen het college en de raad op om naast de gemeentelijk evaluatie ook goed kennis te nemen van het door de Stadsraad uitgevoerde onderzoek en bij de te nemen beslissing het algemeen belang en daarmee het welbevinden van de Goorse inwoners zwaar te laten wegen.

 

Met vriendelijke groet,

Stadsraad Goor.

 

 

 

Gerelateerde berichten