Veel minder vuurwerkschade door schoolpleinverbod

Er is veel minder vuurwerkschade in Goor en de overige kernen in de Hof van Twente dan in voorgaande jaren. Waar tijdens de vorige jaarwisseling nog voor 36.000 euro werd vernield blijft de schade aan gemeentelijke eigendommen voor de afgelopen jaarwisseling ‘beperkt’ tot 19.000 euro. Met name het schoolpleinverbod op Oudejaarsdag lijkt dit jaar zijn vruchten te hebben afgeworpen. Daarnaast zijn er maatregelen getroffen op zogenoemde kwetsbare plekken en waren er extra controles van BOA’s en de politie.