Omwonenden zonnepark Waterlanden in de tegenaanval

Omwonenden van het terrein Waterlanden waar een groot park met zonnepanelen van negen hectare moet gaan verrijzen, gaan bezwaar maken tegen de bestemmingsplanwijziging die nodig is om de plannen te realiseren. Het Buurtcomité Zonnepark Waterlanden zegt in een ingezonden brief aan deze site uitermate teleurgesteld te zijn over de beslissing van de gemeenteraad die dinsdagavond instemde met de realisatie. De buurtbewoners in de wijk Heeckeren, willen in principe wel meewerken maar hebben grote moeite de zogenoemde ‘Zuidopstelling’ waarbij de zonnepanelen hoger zijn. Ook vinden ze het onverteerbaar dat de raad akkoord gaat met minder energie-opbrengst en kiest voor financieel gewin van het bedrijf Solar Fields dat het park mag realiseren. Hieronder (klik op lees meer) de volledige brief van het buurtcomité.

Waterlanden aan de rand van Goor

 

Buurtcomité Zonnepark Waterlanden is zeer teleurgesteld over de keuze van de gemeenteraad om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het zonnepark is onderdeel van de vooruitstrevende doelstelling van de gemeente om volledig energieneutraal te zijn in 2035. Belangrijke pijler naar eigen zeggen van de gemeente om deze duurzaamheidsdoelstelling te behalen is draagvlak onder de buurtbewoners. Met het huidige plan van Solar Fields, dat uitgaat van een Zuidopstelling, gaat de gemeente volledig voorbij aan deze twee elementen. 

Uit recente cijfers, nota bene van Solar Fields zelf, blijkt namelijk dat een Oost-Westopstelling 40% meer energie oplevert, dan de Zuidopstelling waarvan nu uitgegaan wordt. Hoe kan de gemeenteraad als vertegenwoordiging van de burgers verkopen dat zij nu bewust 20 jaar lang 2,8 miljoen kWh per jaar aan duurzame energie verloren laat gaan, als duurzaamheid de primaire doelstelling is?

Het huidige plan wordt bovendien niet gedragen door de buurtbewoners, omdat de panelen onnodig hoog zijn in vergelijking tot de gewenste Oost-Westopstelling. Van draagvlak onder de buurtbewoners is dan ook geen sprake.

Met haar keuze om de verklaring van geen bedenkingen voor dit plan af te geven, lijkt de gemeenteraad niet te kiezen voor duurzaamheid en draagvlak, maar voor geld. Het geld van een commerciële partij nota bene, niet het geld van onze eigen gemeente. Gisterenavond werd namelijk door alle fracties unaniem ingestemd met de investering van 300.000 euro, driehonderdduizend euro gemeenschapsgeld voor de aankoop van een perceel aan de Enterseweg voor de realisatie van een tweede zonnepark. Op het oppervlak aan de Enterseweg kan echter minder energie opgewekt worden, dan de gemeente op locatie Waterlanden gewoon weggooit door bij de Zuidopstelling te blijven. Leg dat nou eens uit aan je burgers. Wij begrijpen het in ieder geval niet!

Met het plan wordt bovendien enorm inefficiënt omgesprongen met waardevolle agrarische grond. En dat terwijl gebleken is dat het vinden van locaties voor dergelijke initiatieven zo moeizaam verloopt. Kostbare agrarische grond waarvan de VVD altijd heeft gezegd het überhaupt niet te willen gebruiken voor zonnecollectoren. Het CDA stemde hier toen mee in. En nu zijn juist deze twee fracties degene die het plan zonder kritische vragen te stellen, willen accepteren.

Het argument van de wethouder en Solar Fields dat een Oost-Westopstelling niet financieel haalbaar zou zijn, vinden wij niet geloofwaardig omdat tijdens de aanbesteding een inschrijvende partij zelf met de Oost-Westopstelling kwam. Wij kennen geen enkel commercieel bedrijf dat dat zou doen als zij daarmee verlies zou lijden. Dat een Oost-Westopstelling ook in de praktijk haalbaar is blijkt uit het feit dat elders in Nederland momenteel juist een park in die opstelling wordt gerealiseerd. 

Bij de windmolen op Zenkeldamshoek werd het plan uiteindelijk afgeblazen wegens gebrek aan draagvlak onder een groep van zo’n 15 huishoudens. Buurtcomité Zonnepark Waterlanden vertegenwoordigt een groep van 20 huishoudens, zo’n 50 burgers. Waarom daar wel en hier niet? Wij vinden het echt onbegrijpelijk.

Wij gaan niet akkoord met het plan zoals het er ligt en zullen bezwaar maken tegen de bestemmingsplanwijziging. Een pad dat we eigenlijk helemaal niet willen bewandelen, omdat wij als buurt helemaal niet tegen duurzame energie zijn. We zijn zelfs bereid het zonnepark te accepteren, mits gekozen wordt voor de meest duurzame en lagere variant. Met de Oost-Westopstelling kan dit alsnog gerealiseerd worden en snijdt het mes aan twee kanten:

  • 40% meer duurzame energie voor de gemeente en haar inwoners
  • Lagere panelen en daarmee minder last voor de buurtbewoners.

Dinsdag, tijdens de gemeenteraadsvergadering werd door CDA, VVD, Gemeente Belangen en D66 gesproken alsof het huidige plan al een gelopen koers is. “We moeten lering trekken uit de gemaakte fouten in dit proces” en “We moeten bewoners vanaf het eerste begin betrekken bij de plannen”. Allemaal gericht op toekomstige projecten, terwijl de gemeente haar wijze lessen gewoon nog kan toepassen op locatie Waterlanden.

Wij bieden ons aan als groep bereidwillige burgers, die de locatie Waterlanden voor een zonnepark wil accepteren! Het enige wat de gemeenteraad hiervoor hoeft te doen is niet instemmen met de bestemmingsplanwijziging, zodat een nieuwe aanbesteding kan worden uitgeschreven. Belangrijkste criteria in deze aanbesteding zouden duurzaamheid en de Oost-Westopstelling moeten zijn, níet geld. De gemeente loopt hiermee geen financieel risico, want zij is wel zo slim geweest alle risico’s bij de commerciële partij te leggen. Er zijn alleen onnodige uren verloren gegaan. Maar die kosten in ieder geval geen 300.000 euro, zoals de aangekochte grond aan de Enterseweg!

 

Gerelateerde berichten