“Klakkeloos instemmen met Waterlanden is dwaas”

PvdA-fractievoorzitter Fred Rijkens zegt verbaast te zijn over het feit dat de meeste fracties in de Raad geen punt maken van de geringe duurzaamheidsopbrengst van het zonnepark Waterlanden. “Voor mijn fractie was de informatie die we op het laatste moment via de wijk van Solarfieds kregen een forse schok”, zo stelt hij. “Het feit dat we tijdens de raadsvergadering ook geen duidelijkheid kregen roept bij ons nog veel meer vragen op.”

Rijkens stelt dat zijn fractie vanaf het begin al voorstander is geweest van het realiseren van een zonnepark op de Waterlanden. “We hebben deze grond als gemeente in eigendom en eigenlijk hebben we elke geschikte plek nodig om de duurzaamheiddoelstelling die we willen bereiken ook daadwerkelijk te halen. Het niet doorgaan van de windmolens maakt dat we het nu vooral van zone energie moeten hebben. Om die reden schrikken we van het feit dat op deze plek niet gestreefd wordt naar een optimaal duurzaamheids resultaat. Nu lijkt het er op dat we duurzame stroom voor bijna 1000 inwoners van onze gemeente laten liggen, terwijl volstrekt onduidelijk is waarom we dat doen.”

Gerelateerde berichten