Ethische commissie zoekt nieuw bestuur Huurdersvereniging

Na de grote interne crisis wil de Huurdersvereniging uit Goor een frisse doorstart maken. Nadat de penningmeester zelf de hand niet van de kas kon houden, deed de secretaris aangifte en klapte het bestuur. Nu moet er een nieuw bestuur worden samengesteld die de belangen gaat vertegenwoordigen van de 1700 huurders van Viverion. Momenteel is een commissie geformeerd door de Woonbond. Deze bestaat uit Jan Lentelink (ex raadslid/wethouder D66), Sander Quee (ex raadslid/wethouder PvdA) en Arie Holkers (ex voorzitter De Reggehof).

Zij zijn actief in het Goorse verenigingsleven rond sport, cultuur en op sociaal gebied. Zij zijn zelf geen huurders van Viverion, maar vinden dat de huurders in Goor recht hebben op een goede belangenbehartiging en vertegenwoordiging. De commissieleden zullen zelf geen deel uitmaken van het bestuur. De commissie wil graag in contact komen met enthousiaste huurders en bewoners die zich voor de Huurdersvereniging Goor willen inzetten.

Ledenvergadering
Op 28 juni zal een ledenvergadering worden gehouden waarop een nieuw bestuur kan worden gekozen op basis van een voordracht van kandidaten door de commissie. Vanaf 1 juli hoopt de Huurdersvereniging Goor met een schone lei en een nieuw benoemd bestuur een nieuwe start maken. Kijk voor meer info hier.

Gerelateerde berichten