Lidl-plannen in de ijskast

De nieuwe plannen voor de bouw van een Lidl-supermarkt in de Kerkstraat gaan voor zeker een jaar de ijskast in. De gemeenteraad heeft met algemene stemmen een voorstel van de lokale PvdA aangenomen waarin een voorbereidingsbesluit wordt genomen tot wijziging van het bestemmingsplan voor het winkelgebied Goor centrum. Dat gebeurde aan het slot van de laatste raadsvergadering op 20 juni jongstleden, maar is velen ontgaan. De raadsbrede steun voor het voorstel houdt feitelijk in dat er geen nieuwe plannen kunnen worden ontwikkeld voor winkels die zich buiten het stadshart willen vestigen. Daarin zit ook het nieuwe, gewijzigde, plan van de Lidl, met een laad- en een losplaats van- en naar de Kerkstraat.

Het oorspronkelijke plan, met de ontsluiting daarvan naar de Wheeme, kan nog wel ter beoordeling aan het college van B&W worden voorgelegd maar die gaf eerder al aan dat uit verkeerstechnisch oogpunt onwenselijk te vinden. De rechter oordeelde trouwens daarin geen problemen te zien. De PvdA kwam met de strategische move om een eerdere gemaakte fout van de gemeente Hof van Twente, recht te zetten. Het Masterplan voor het centrum van Goor diende eerder om het kern-winkelgebied te beschermen maar is destijds niet verlengd waardoor er nieuwe kansen ontstonden, onder meer voor de Lidl. Het voorbereidingsbesluit dat nu genomen is kan per jaar verlengd worden totdat er een definitief bestemmingsplan is aangenomen door de gemeenteraad.

De tekening met daarop de laad- en losplaats aan de kant van de Kerkstraat

Gerelateerde berichten