Evenveel klachten over gemeente als vorig jaar

Het aantal klachten van inwoners van Goor en de overige kernen in de Hof van Twente aan het adres van de gemeente, is gelijk gebleven. In 2016 werd er 19 keer een klacht een klacht ingediend en dat is exact evenveel als het jaar daarvoor. Ten opzichte van de jaren daarvoor is wel een flinke daling te zien. De meeste klachten, zeven in getal, gingen over het zogenoemde publiekscentrum oftewel de mensen aan de receptie, de balie of via de telefoon. Zes keer werd geklaagd over de openbare ruimte. Bestuurders gedroegen zich kennelijk keurig want daarvoor werden geen klachten ingediend in 2016.

Gerelateerde berichten

  • Gemeente moet besluiten beter motiveren2 mei 2018 Gemeente moet besluiten beter motiveren De gemeente Hof van Twente moet primair genomen besluiten beter motiveren. Dat is één van de conclusies die in het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften staat. Deze heeft zich […]
  • Publieksbalie blijft op vrijdagavond open16 december 2015 Publieksbalie blijft op vrijdagavond open De publieksbalie in het Goorse gemeentehuis blijft permanent geopend op vrijdagavonden. Een proef die liep van 10 april tot en met 10 juli is zo goed bevallen dat besloten is de balie […]
  • Grote computerstoring gemeentehuis3 december 2020 Grote computerstoring gemeentehuis Het gemeentehuis in Goor heeft te kampen met een grote, hardnekkige, technische storing in de computersystemen. Daardoor kan bepaalde dienstverlening via de website niet geregeld worden […]
  • Fatsoen en Noaberschap centraal in nieuwjaarstoespraak Nauta3 januari 2019 Fatsoen en Noaberschap centraal in nieuwjaarstoespraak Nauta Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie stonden de woorden fatsoen, noaberschap en democratie centraal tijdens de jaarlijkse toespraak van burgemeester Nauta. Zij hekelde allereerst […]
  • Banenmarkt voor werkzoekenden in gemeentehuis17 oktober 2018 Banenmarkt voor werkzoekenden in gemeentehuis Onder de titel Samen Doen! is er op woensdag 31 oktober een banenmarkt in het gemeentehuis in Goor. Op deze banenmarkt, georganiseerd door de gemeente Hof van Twente en Werklplein Twente, […]