Politieke beweging in Molenstraatdiscussie

Er lijkt politiek beweging te komen in het streven om het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat op te heffen. De druk vanuit een groot deel van de Goorse bevolking én de ondernemers, brengt de partijen aan het twijfelen. De PvdA meldt in een persbericht de eerdere mening te herzien en wil zo snel mogelijk twee-richtingsverkeer. Het zal nog een heet avondje worden voor wethouder Harry Scholten komende dinsdag. Hij wil de huidige verkeerssituatie handhaven en leek daarin gesteund door zijn partij, het CDA, én de VVD. Maar door de reuring die met name de laatste dagen is ontstaan, lijkt het tij zich ook daar te keren en zou het zomaar kunnen dat draagvlak ook hier beslissend gaat worden. In aanloop naar de protestmanifestatie van aanstaande dinsdag heeft voorzitter Ate Brunnekreef van de Goorse Stadsraad intussen een gepeperde brief gestuurd naar het college van B&W en alle raadsfracties. Daarin stelt hij dat de inwoners van Goor niets begrijpen van de eerdere stellingname van de politiek in de kwestie Molenstraat. Zie hieronder, via ‘lees meer’, de hele brief van de voorzitter van de Stadsraad.

Vannacht is op het wegdek van de Molenstraat deze tekst aangebracht. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk

Geachte raadsleden,

Wij willen als stadsraad nog eenmaal een signaal laten horen uit de Goorse gemeenschap. Aanstaande dinsdagavond is de besluitvormende vergadering aangaande het 1-richtingsverkeer in de Molenstraat. Gezien de reeds ingenomen stellingen van de partijen lijkt het een gelopen koers. De Goorse inwoners begrijpen er niets van. De raad heeft het er altijd over dat de bewoners moeten worden betrokken bij de besluitvorming, maar in de praktijk blijkt telkens weer dat dat ‘samen’ alleen betekent: het eigen gelijk te bewijzen. Bij de problematiek als gevolg van het 1-richtingsverkeer in de Molenstraat is dat in ernstige mate aan de hand.

Het is aan niemand uit te leggen dat een door de raad uitgesproken verzoek aan de  verantwoordelijk wethouder om met de stadsraad in gesprek te gaan over de beste oplossingen, niet heeft plaatsgevonden. Er is geen overleg over de inhoud mogelijk geweest. Een deel van de raad  heeft dat geaccepteerd en is daar niet op teruggekomen. Wij zijn bijzonder teleurgesteld door deze gang van zaken. In onze visie ga je zo niet met partners om. In de gisteravond door de PvdA georganiseerde bijeenkomst in Herfstzon, die door veel betrokkenen werd bezocht, werd wederom en eensgezind geprotesteerd tegen het handhaven van de huidige situatie.

Er worden verwachtingen gewekt dat de mitigerende maatregelen de ‘waterbed-problemen’ wel zullen oplossen, maar in het onderzoek dat de Stadsraad samen met de gemeente heeft uitgevoerd is gebleken dat die maatregelen slechts het probleem verplaatsen. De Laarstraat gaat het verkeer verwerken dat uit plan Moormann en omgeving Kloosterlaan gaat verdwijnen. De oplossing voor het knelpunt Laarstraat, dat nu al hevig wordt gevoeld, wordt “opgelost” door de Van Kollaan voor de auto op te waarderen. Iedereen die de situatie echter kent, weet dat dat nauwelijks minder verkeer in de Laarstraat zal opleveren en weer meer nieuwe boze bewoners.

Tot nu toe hebben gemeentelijke deskundigen hun uiterste best gedaan om aan te tonen dat het opheffen van het 1-ri verkeer grote risico’s meebrengt. Aan de risico’s in de Laarstraat, waarvoor geen realistische oplossing mogelijk is, wordt helaas geen aandacht besteed, terwijl volwassen bewoners aangeven over de stoep te fietsen omdat ze bang zijn in de straat ondersteboven te worden gereden. De risico’s culmineren op de kruising H.Heijermansstraat-Laarstraat waar regelmatig aanrijdingen worden vastgesteld en waar ook nog geen oplossing voor kon worden gevonden.

Veiligheid voor alle deelnemers aan het verkeer is een groot goed!! Maar dan voor alle verkeersdeelnemers. Het instellen van het 1-richting verkeer in de Molenstraat is ingegeven door o.m hevige protesten en een noodlottig ongeval. Het wachten nu is wanneer dit zich herhaalt in de omliggende straten cq wijken. Dit mede gezien de vele bijna-ongelukken en daadwerkelijke aanvaringen. Wij weten en begrijpen dat partijen een eigen verantwoordelijk hebben en dat zij worstelen met het terugdraaien van een eerder genomen besluit. Met klem roepen wij u, namens bijna alle Goorse inwoners en bedrijven, daarom op om komende raadsvergadering nog geen besluit te nemen, maar om de afspraak na te komen die in maart door de raad met het college is gemaakt:

‘Onderzoek samen met de stadsraad hoe variant 6  wel succesvol en veilig kan worden verwezenlijkt’ !

Bij dat onderzoek zal ook gekeken moeten worden naar de consequenties voor de Laarstraat. Als daar een afdoende antwoord op zou komen, kan het voorgenomen besluit alsnog worden doorgevoerd, maar dan met alle gevolgen en mogelijke oplossingen in beeld.

Alleen dan is het mogelijk het vertrouwen in de lokale politiek, dat in Goor door alles wat er gebeurd is ver te zoeken is, weer te herstellen.

 

Met vriendelijke groet,

Ate Brunnekreef.

Gerelateerde berichten