Open brief Goor Collectief in aanloop naar protestmanifestatie

In een Open brief wil ondernemers Goor Collectief duidelijk maken waarom er zo snel mogelijk een einde gemaakt moet worden aan het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat. Dit in aanloop naar de protestmanifestatie van vanavond als meer dan 50 bedrijfwagens met het nodige lawaai van Mercom richting het gemeentehuis zal rijden. De kwestie zou vanavond niet besproken worden in de gemeenteraad maar dat is niet helemaal waar. Diverse raadsfracties willen toch wel het één en ander kwijt over de kwestie. Verantwoordelijk wethouder Scholten heeft in samenspraak met betrokkenen, nieuwe onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Hieronder, via lees meer, de Open Brief van Goor Collectief-voorzitter Bart Wiegerinck.

Open brief aan: inwoners, ondernemers, het college van B en W en de gemeenteraad van de Hof van Twente.

Beste mensen,

Naar aanleiding van alle berichtgeving en de recente ontwikkelingen met betrekking tot de Molenstraat van de afgelopen dagen menen wij een en ander te moeten verduidelijken. Waar maken wij bezwaar tegen:

Het verkeersplan is slechts gedeeltelijk uitgevoerd, waardoor ongewenste verkeerssituaties zijn ontstaan.

Er zijn in de Molenstraat al verkeersmaatregelen genomen voordat 1-richtings verkeer werd ingesteld.

De effecten hiervan zijn niet afgewacht.

De inrichting van de Molenstraat is niet veilig. Het 1-richting verkeer nodigt uit tot (te) hard rijden. Daarnaast zoeken mensen alternatieve routes met als gevolg onveilige(r) situaties in de bijvoorbeeld de volgende straten:

Kortedijk, Kloosterlaan, Laarstraat, en De Blauwververij.(Straten die ongeschikt zijn voor veel verkeer).

Ondernemers op de industrieterreinen, alsmede bewoners van Heeckeren en Zeldam moeten omrijden. Dit kost tijd,geld en omzet.

Het College is tot gisteren stoïcijns bij de destijds ingenomen standpunten gebleven en heeft geweigerd hierop terug te komen, ondanks geluiden van diverse groeperingen.

Het schrappen van het punt “Molenstraat” in de raadsvergadering vanavond en het uitstellen hiervan leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij vele Gorenarenen de onveiligheid in de verschillende woonwijken duurt voort!

 

We willen niet alleen bezwaren maken, we willen ook meedenken in oplossingen:

Per direct het 1-richting verkeer in de Molenstraat opheffen. Voor vrachtverkeer 1-richting houden OF afsluiten.

Wegbewijzering vanaf de N346 en N 347 zo aanpassen dat vrachtverkeer Goor niet meer inrijdt vanaf de Deldensestraat (industrieterrein Klavermaten staat hier niet vermeld op de borden!), maar via de S15 / N347.

In het kader van de participatiegedachte een kleine praktische werkgroep van gemeentelijke professionals, bewoners en ondernemers in het leven roepen om gezamenlijk vanuit vertrouwen en draagvlak een gedragen en aanvaardbare oplossing te zoeken voor dit al jaren slepende probleem, dit scheelt kosten voor een extern bureau.

Beste gemeenteraad van de Hof van Twente, 

Namens leden en bestuur van Ondernemersvereniging Goor Collectief roep ik u op uw verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn, de veiligheid en het economisch belang van de burgers en ondernemers in Goor.

Maak deze week een einde aan deze slepende kwestie. Laten we samen de uitdaging aangaan en met elkaar vanuit open communicatie, vertrouwen en draagvlak de beste oplossing vinden en met elkaar te denken in kansen. Als inwoners en ondernemers staan we klaar om de handschoen op te pakken. U ook?

Bart Wiegerinck

Voorzitter

Gerelateerde berichten