Stadsraad achter Doesgoor in subsidiekwestie

De Goorse Stadsraad heeft zich in heldere bewoordingen achter het standpunt van wijkvoorziening Het Doesgoor geschaard als het gaat om de subsidievraag voor het komende jaar. De gemeente Hof van Twente heeft daarvoor een bedrag van €50.000 gereserveerd in de kadernota en dat is volgens Het Doesgoor en de Stadsraad nooit voldoende. Het Doesgoor deed een aanvraag van €270.000 en dat is ook volgens de Stadsraad een logische vraag gezien het grote succes van de pilot op De Whee. Volgens de Stadsraad is vriend en vijand overtuigd van het nut en de noodzaak en zou het bedroevend zijn dat na een forse investering- en een vliegende start nu een grote versobering zou moeten plaats vinden. Het Doesgoor herbergt nu wekelijks op verschillende manieren zes keer zoveel mensen als de oorspronkelijke opdracht vanuit de pilot. Op de Facebookpagina van de Stadsraad staat een statement over de wijkvoorziening en de subsidie-aanvraag.