Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting

Er komen geen extra financiële middelen voor wijkvoorziening ’t Doesgoor in het komende jaar als het aan het college van B&W van de gemeente Hof van Twente ligt. Die presenteerde vandaag de programmabegroting voor het komende jaar. De wijkvoorziening ontvangt nu jaarlijks 70.000 euro aan subsidie maar groeit explosief. Daarom werd eerder al om het viervoudige gevraagd. “We moeten keuzes maken maar zijn nog wel degelijk in gesprek om te kijken of er toch extra middelen vrijgemaakt kunnen worden.” aldus wethouder Scholten (foto) in een toelichting. Het college presenteerde een sluitende begroting waarin staat dat er in 2018 onder meer geld zal worden uitgetrokken voor asbestsanering en startersleningen. Op jeugdzorg en huishoudelijke hulp zal moeten worden bezuinigd.

Scholten presenteerde een begroting waarin geen langjarige structurele kosten zijn opgenomen. Dit in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen. In omliggende plaatsen ligt voor het komende jaar de nadruk op de kindcentra in Delden en Markelo, de ontwikkeling van sportpark De Mors in Delden en een nieuw kunstgrasveld voor vv Diepenheim. Naast de programmabegroting kon de wethouder ook verheugend nieuws melden. De gemeentelijke lasten zijn voor de burger in de Hof in de laatste jaren met gemiddeld 6% gedaald. Dit komt met name door de investeringen in het rioolstelsel waardoor reserves minder aangesproken hoeven te worden en de invoering van Diftar.

Gerelateerde berichten

  • PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor16 oktober 2017 PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor De lokale PvdA wil dat 't Doesgoor toch meer financiële middelen krijgt dan de 70.000 euro die de wijkvoorziening nu jaarlijks krijgt en wil dat wethouder Harry Scholten uitvoering geeft […]
  • Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W7 oktober 2016 Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W Er is veel over te doen maar het college van B&W wil sowieso doorgaan met de ambitie om te komen tot een volledig duurzame gemeente in 2035. In de programmabegroting voor volgend jaar […]
  • OZB met 10% omhoog9 oktober 2020 OZB met 10% omhoog De gemeente Hof van Twente wil de Ontroerend Zaak-belasting (OZB) met maar liefst 10% extra te verhogen. Door het landelijke beleid moet lokaal fors worden bezuinigd. Volgens wethouder […]
  • Raad akkoord met programmabegroting, extra geld voor ’t Doesgoor9 november 2017 Raad akkoord met programmabegroting, extra geld voor ’t Doesgoor De raadsfracties van de gemeente Hof van Twente zijn gisteravond unaniem akkoord gegaan met de programmabegroting voor 2018. Die is wel gewijzigd vastgesteld na het aannemen van een zestal […]
  • Wethouders benoemd en in functie18 mei 2022 Wethouders benoemd en in functie Het nieuwe College is gisteravond geïnstalleeerd in het gemeentehuis in Goor. Daar is ook de portefeuille-verdeling bepaald. Diepenheimse Hannie Rohaan (GemeenteBelangen) is nieuw als […]