PvdA-motie aangenomen, Doesgoor toch teleurgesteld

Het leek erop dat de PvdA gisteravond bij monde van fractievoorzitter Rijkens een stevige lans zou breken om meer subsidie voor wijkvoorziening ’t Doesgoor te realiseren maar zover kwam het uiteindelijk niet. De gemeenteraad steunt raadsbreed wel een PvdA-motie die tijdens de behandeling van de programmabegroting zal worden aangenomen maar daarin staat niet wat ’t Doesgoor gehoopt had. In de motie wordt gevraagd om geld dat nu bedoeld is voor andere zorgprojecten over te hevelen naar projecten als ’t Doesgoor maar is, mede onder druk van het CDA, nu ook bedoeld voor dergelijke initiatieven in andere kernen al zijn die er nog niet. Het Doesgoor luidt al lange tijd de financiële noodklok omdat er door de explosieve groei structurele tekorten dreigen te ontstaan als de gemeente vast blijft houden aan de 70.000 euro die nu jaarlijks wordt toegekend. Het Doesgoor heeft gisteren in ieder geval een ‘noodverband’ gevraagd van een ton voor het komende jaar.

Fred Rijkens (midden)

Gerelateerde berichten

  • Geen structurele extra subsidie voor Wijkvoorziening ’t Doesgoor2 juli 2018 Geen structurele extra subsidie voor Wijkvoorziening ’t Doesgoor Wijkvoorziening 't Doesgoor zal het in de toekomst moeten doen met de €70.000 subsidie die jaarlijks door de gemeente Hof van Twente is toegezegd. Dat staat in een brief van het College […]
  • Minder extra subsidie voor ’t Doesgoor, PvdA laaiend6 maart 2018 Minder extra subsidie voor ’t Doesgoor, PvdA laaiend Ondanks een unaniem aangenomen motie gaat er dit jaar toch geen 100.000 euro extra naar wijkvoorziening Het Doesgoor en daarover is vooral de lokale PvdA laaiend. Tijdens de laatste […]
  • PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor16 oktober 2017 PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor De lokale PvdA wil dat 't Doesgoor toch meer financiële middelen krijgt dan de 70.000 euro die de wijkvoorziening nu jaarlijks krijgt en wil dat wethouder Harry Scholten uitvoering geeft […]
  • Geld voor beweegpark Doesgoor22 mei 2021 Geld voor beweegpark Doesgoor De gemeente Hof van Twente gaat €9.000 bijdragen aan het nieuwe beweegpark op sportpark 't Doesgoor. SV Hector, KV Phenix 72, Ouderenvereniging Goor en Wijkvoorziening ’t Doesgoor zijn […]
  • Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting20 februari 2018 Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting De vier politieke partijen die afgelopen woensdag een bijeenkomst over de problematiek rond de asbestsanering in 't Gijmink hebben georganiseerd komen in de gemeenteraad met een motie […]