Eerste resultaten onderzoek Molenstraat 18 december bekend

De eerste resultaten van het onderzoek naar de verkeersvisie van Goor worden op maandag 18 december gepresenteerd. Dan is in het Goorse gemeentehuis een inloopbijeenkomst met daarbij vertegenwoordigers van de Stadsraad, Goor Collectief, de gemeente Hof van Twente én een afvaardiging van bewoners uit de Molenstraat. De inloopbijeenkomst duurt van 17:00 uur tot 20:00 uur. Er is geen plenaire opening, iedereen kan langskomen wanneer het hem of haar uitkomt.

De partnerpartijen hebben als gezamenlijk doel om de verkeersstructuur van Goor zo optimaal en veilig mogelijk in te richten. Een onafhankelijk verkeersbureau doet hier onderzoek naar. Met name het éénrichtingsverkeer in de Molenstraat wordt hierbij nadrukkelijk onder de loep genomen. Tijdens de bijeenkomst kan bij verschillende informatiepanelen informatie worden verkregen over de doelstelling van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de aanpak. Inwoners worden dan ook gevraagd om daarop reflectie te geven zodat dit kan worden meegenomen in de vervolgstappen van het onderzoek. De verwachting is dat de finale onderzoeksresultaten in de loop van januari bekend. Meer informatie is te vinden via www.verkeersvisiegoor.nl.

Gerelateerde berichten