Welzijnswijzer af te halen in gemeentehuis en bij Salut

De nieuwe Welzijnswijzer is enkele weken geleden bezorgd bij ieder huishouden, als het goed is tenminste. Daarin, zoals eerder gemeld, informatie over zelfstandig blijven wonen, maaltijdvoorziening, praktische hulp, zorg en ondersteuning, vervoer, actief zijn, geldzaken, levenseinde en belangenbehartiging door ouderenbonden en gemeentelijke regelingen voor senioren. Het kan zijn dat de Welzijnswijzer toch niet is aangekomen. Daarom zijn er extra exemplaren beschikbaar die op zijn te halen bij het Gemeentehuis in goore of bij Salut aan de Rozenstraat 2a in Goor. De Welzijnswijzer is ook digitaal te raadplegen via de website: https://salut-welzijn.nl/sociale-kaart.