Doesgoor lijkt toch te kunnen fluiten naar extra ton

Een amendement van VVD, CDA en PvdA dat door de gemeenteraad unaniem werd aangenomen voor een extra subsidie van 100.000 euro voor wijkvoorziening ’t Doesgoor, lijkt er toch niet te komen. In de beschikking die is gestuurd voor het komende jaar wordt alleen gesproken over de structurele 70.000 euro en staat een uitleg waarom het het eerdere gevraagde bedrag van 270.000 euro niet is toegekend. De projectgroep is verbijsterd- en geschrokken. “De raad was het unaniem eens op 8 november. Hoe kan het dan dat we er ineens niets van terug zien?” zegt Jan Schut. “De toegezegde extra ton hebben we echt hard nodig als noodverband door de explosieve groei.” De zogenoemde resonance-groep met daarin de verantwoordelijke gemeenteraadsleden is gisteravond op de hoogte gebracht door de wijkvoorziening die snel actie wil.

Op 8 november jongstleden nam de raad een amendement aan voor een extra subsidie van een ton voor ’t Doesgoor in 2018