Wethouder zwaar onder vuur tijdens bomenkap-discussie

Het was een uiterst lastige avond voor wethouder Harry Scholten vanavond. Hij kreeg een spervuur aan vragen en kritiek in zaal De Bebsel van bewoners van de Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg vanwege het voorgenomen besluit om 94 eiken te kappen in het kader van asbestsanering. Een volle zaal met ongeveer 200 belangstellenden liet zich niet onbetuigd en verweet de wethouder vooral dat er vooraf niet kon worden meegedacht en dat niet is gekeken naar andere mogelijkheden om de asbest te verwijderen zonder de bomen te kappen. Scholten reageerde nadien teleurgesteld en vooral verbaasd: “Dit gaat over de volksgezondheid terwijl ik hier proef dat men liever de asbest laat zitten om de bomen te behouden.”

Het vervolgtraject is door de commotie vooruit geschoven en komende woensdag wordt er opnieuw gesproken met omwonenden om tot een gezamenlijke oplossing te komen al lijkt het erop dat de gemeenteraad hierover ook in beeld zal komen en de diverse partijen een standpunt in zullen nemen. Naast de diverse raadsleden was ook burgemeester Ellen Nauta aandachtig toeschouwer. De PvdA heeft bij monde van Fred Rijkens al aangekondigd extra onderzoek af te willen dwingen en desnoods een extra raadsvergadering te laten beleggen over deze kwestie die ook buiten Goor wordt gevolgd. Zo was naast RTV Oost ook SBS Hart van Nederland aanwezig in Goor om de meningen over de plannen voor het kappen van de bomen te peilen.

Gerelateerde berichten

  • PvdA: Communicatie uitkomst GGD-rapport is ongenuanceerd27 april 2018 PvdA: Communicatie uitkomst GGD-rapport is ongenuanceerd De lokale fractie van de Partij van de Arbeid heeft grote moeite met de manier waarop de uitkomsten van het GGD-rapport over de bomenkap in de Gondalaan zijn gecommuniceerd. De PvdA noemt […]
  • Behoud bomen Gondalaan leidt tot éénrichtingsverkeer9 juli 2018 Behoud bomen Gondalaan leidt tot éénrichtingsverkeer De kans is groot dat een deel van de Gondalaan straks moet worden ingericht als éénrichtingsweg. Dat staat in stukken die het college van B&W heeft gestuurd aan de gemeenteraad. Om het […]
  • Poll bomenkap: Alles moet wijken voor volksgezondheid…12 maart 2018 Poll bomenkap: Alles moet wijken voor volksgezondheid… Een verrassende uitslag van de poll op onze site over de voorgenomen bomenkap in de Gondalaan, Oude Haaksbergweg en Haaksbergerweg. Maar liefst 49% van de stemmers vindt dat alles moet […]
  • Extra raadsvergadering over bomenkap12 januari 2018 Extra raadsvergadering over bomenkap De discussie rondom het voornemen om 94 monumentale eiken te kappen aan de rand van Goor zal op korte termijn ook in raadsbreed gevoerd gaan worden. PvdA-fractievoorzitter Rijkens heeft […]
  • Bewoners Gondalaan boos over aanvraag kapvergunning14 april 2018 Bewoners Gondalaan boos over aanvraag kapvergunning Het comité 'Behoud bomen Gondalaan en Oude Haaksbergweg' is boos over de aanvraag van een kapvergunning voor de monumentale bomen terwijl er nog geen overleg is geweest in de samengestelde […]