Wethouder zwaar onder vuur tijdens bomenkap-discussie

Het was een uiterst lastige avond voor wethouder Harry Scholten vanavond. Hij kreeg een spervuur aan vragen en kritiek in zaal De Bebsel van bewoners van de Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg vanwege het voorgenomen besluit om 94 eiken te kappen in het kader van asbestsanering. Een volle zaal met ongeveer 200 belangstellenden liet zich niet onbetuigd en verweet de wethouder vooral dat er vooraf niet kon worden meegedacht en dat niet is gekeken naar andere mogelijkheden om de asbest te verwijderen zonder de bomen te kappen. Scholten reageerde nadien teleurgesteld en vooral verbaasd: “Dit gaat over de volksgezondheid terwijl ik hier proef dat men liever de asbest laat zitten om de bomen te behouden.”

Het vervolgtraject is door de commotie vooruit geschoven en komende woensdag wordt er opnieuw gesproken met omwonenden om tot een gezamenlijke oplossing te komen al lijkt het erop dat de gemeenteraad hierover ook in beeld zal komen en de diverse partijen een standpunt in zullen nemen. Naast de diverse raadsleden was ook burgemeester Ellen Nauta aandachtig toeschouwer. De PvdA heeft bij monde van Fred Rijkens al aangekondigd extra onderzoek af te willen dwingen en desnoods een extra raadsvergadering te laten beleggen over deze kwestie die ook buiten Goor wordt gevolgd. Zo was naast RTV Oost ook SBS Hart van Nederland aanwezig in Goor om de meningen over de plannen voor het kappen van de bomen te peilen.

Gerelateerde berichten