Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting

De vier politieke partijen die afgelopen woensdag een bijeenkomst over de problematiek rond de asbestsanering in ’t Gijmink hebben georganiseerd komen in de gemeenteraad met een motie waarin een aantal concrete maatregelen worden voorgesteld die direct moeten worden doorgevoerd. De PvdA, De SP, Gemeentebelangen en D66 willen dat de gemeente in samenwerking met de provincie een enquetecommissie instelt die onderzoek doet naar de misstanden tijdens de sanering. Daarnaast moet een er een ‘Asbestloket’ komen waar bewoners terecht kunnen met vragen en klachten.

De vier partijen eisen daarnaast dat direct wordt gestopt met het opbrengen van vervuilde grond op plaatsen waar eerder schone grond lag. Het komt voor dat door de robuuste aanpak ook schone percelen worden gesaneerd en dat daarna vervuilde grond, maar wel binnen de wettelijke norm, wordt opgebracht. De partijen vinden dat ‘bizar’. Of de motie het gaat halen is ongewis. Als CDA of VVD niet meegaan hebben de andere partijen geen meerderheid.

Gerelateerde berichten